Dodaj-podtytul-1

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mk 4, 26-34)

Rozwój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Piękny jest obraz wzrastającego ziarna. Na początku takie nic, po prostu ziarno, jedno z wielu. Proces wzrostu trwa i zwykłe ziarno staje się rośliną, nabiera właściwych sobie kształtów.

Jezus często używa obrazów w swoim nauczaniu. Tak jest i tym razem. 

Czym w Twoim życiu jest owo ziarno? Co dojrzewa w Tobie powoli, bez specjalnego Twojego udziału, ale na pewno przy Jego czułym spojrzeniu?

Pobądź sobie dziś z Twoim <ziarnem> i spróbuj zobaczyć z jaką miłością i zaangażowaniem czuwa Jezus, podczas, gdy Ty śpisz, czuwasz, czy zajmujesz się innymi sprawami. On jest, On czuwa…

XI Niedziela Zwykła

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)