Formacja

“Drogie Siostry nie szukajcie godności i nie gońcie za nimi, lecz szukajcie Pana Jezusa, który jest waszym Oblubieńcem, radością na ziemi i chwałą w niebie.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Formacja zakonna

jest procesem trwającym przez całe życie. Dokonuje się pod tchnieniem Ducha Świętego i przy współpracy osoby powołanej. Dotyczy rozwoju całego człowieka łącząc aspekty: ludzkie, chrześcijańskie, zakonne i apostolskie.

Cel formacji

Celem jest wprowadzenie sióstr do dojrzałości  w Chrystusie  i do całkowitego oddania się  Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu.

Formacja przyszłej siostry Betanki prowadzi do:

 • naśladowania Chrystusa,
 • umiłowania modlitwy, Eucharystii,
 • wierności charyzmatowi Zgromadzenia i Kościołowi,
 • wyrabianiu cech właściwych siostrze betance,  łączących w codzienności postawę Marii i Marty z Betanii.

Naszą formację zdobywamy u stóp Jezusa Mistrza w kilku etapach.

formacja zakonna

POSTULAT  

 • trwa od 6 miesięcy do roku
 • jest czasem, w którym postulantki rozeznają i pogłębiają swoje powołanie
 • wchodzą w pełniejsze życie liturgiczne
 • zapoznają się z praktykami zakonnymi oraz duchowością Zgromadzenia.

NOWICJAT KANONICZNY 

 • jest okresem zasadniczej formacji zakonnej i trwa 2 lata
 • nowicjuszki głębiej poznają Jezusa Chrystusa  i podążają  za Nim w powołaniu betańskim
 • poznają historię Zgromadzenia, osobę Ojca Założyciela i duchowość franciszkańską, według której żyjemy.
 • uczą się życia pracowitego, prostego i ubogiego na wzór Chrystusa i Jego Matki

Pierwszy rok nowicjatu kończy się obłóczynami – nowicjuszki otrzymują biały welon i habit betański.

formacja zakonna
formacja zakonna

NOWICJAT APOSTOLSKI

 • drugi roku nowicjatu tzw. apostolski, to czas, gdy nowicjuszki bliżej zapoznają się z apostolstwem sióstr betanek
 • w czasie posługi na placówkach, w praktyce głębiej przeżywają i odkrywają charyzmat betański
 • uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą, pielgrzymkach i rekolekcjach

Czas nowicjatu kończy złożenie rocznych ślubów zakonnych i posłanie do pracy apostolskiej.

Powołane do pełni radości!

JUNIORAT 

 • przez kolejnych 6 lat od złożenia pierwszych ślubów siostry ponawiają je co roku
 • dopełniają swoją formację zakonną i apostolską, zdobywając wiedzę: biblijną, teologiczną, pedagogiczną  oraz zawodową
 • siostry spotykają się dwa razy w roku na spotkaniach modlitewnych, dzieleniu się świadectwem swojego życia i pogłębianiu relacji  z Chrystusem  i  między sobą

Ten etap formacji zostaje uwieńczony złożeniem wieczystej profesji zakonnej. Zewnętrznym znakiem betańskiej profesji jest złota obrączka – znak zaślubin z Jezusem.

formacja zakonna
formacja zakonna

FORMACJA   PERMANENTNA 

 • jest procesem trwającym  przez całe życie
 • siostry spotykają się w ciągu roku na rekolekcjach zakonnych
 • przeżywają miesięczne dni skupienia
 • uroczyście obchodzą Święta Patronalne i Jubileusze złożonej profesji.
formacja zakonna
formacja zakonna
formacja zakonna
formacja zakonna
formacja zakonna
error: Treści są chronione, przepraszamy :)