Betania Młodym

O MIŁOŚCI, KTÓRA CHCE BYĆ WYBRANA Betania Młodym

O MIŁOŚCI, KTÓRA CHCE BYĆ WYBRANA

W miniony weekend (22-24.03.2024) w częstochowskiej Betanii odbyły się rekolekcje dla dziewcząt prowadzone przez ks. Dawida Piwowarskiego SAC i s. Aleksandrę Leśniak. Mottem rekolekcji były słowa: „O Miłości, która chce być wybrana. W obliczu Jezusa Miłosiernego”. W trakcie przeżywania rekolekcji zajmowaliśmy się miłością Boga do człowieka, która zawsze jest pierwsza, oraz odpowiedzią człowieka na tę

O MIŁOŚCI, KTÓRA CHCE BYĆ WYBRANA Read More »

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ Betania Młodym

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Ewangelia (Mk 15, 1-39) Według Świętego Marka Jezus przed Piłatem Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?  Odpowiedział mu:  Tak, Ja nim jestem.  Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał:  Nic nie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ Read More »

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Betania Młodym

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 12, 20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według Świętego Jana Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Read More »

DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY Betania Młodym

DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY

Dnia 2 marca w domu zakonnym w Lublinie odbył się dzień skupienia dla młodzieży, który poprowadził ks. Krzysztof Fejkiel. Ewangelia, która towarzyszyła nam cały dzień to przypowieść o Miłosiernym Ojcu. Poprzez Lectio Divina oraz liturgię pokutną, podczas której badaliśmy nasze serca przez rachunek sumienia przygotowywaliśmy się do kulminacyjnego punktu dnia, tj. sakramentu pokuty i pojednania.

DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY Read More »

ZJAZD BETAŃSKIEJ MŁODZIEŻY Betania Młodym

ZJAZD BETAŃSKIEJ MŁODZIEŻY

Od 5 do 8 lipca w Kazimierzu Dolnym trwał zjazd młodzieży, która formuje się przy naszym Zgromadzeniu, spotykając się online na dzieleniu Słowem Bożym i wiarą oraz uczestnicząc w rekolekcjach tworzonych przez siostry. Podczas tych dni młodzież rozważała znaczenie Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz pochyliła się nad świadomością należenia do Boga, bycia wykupionym, nie przez rzeczy

ZJAZD BETAŃSKIEJ MŁODZIEŻY Read More »

DNI OTWARTEJ FURTY Betania Młodym

DNI OTWARTEJ FURTY

Przed nami wakacje, dla wielu młodych czas podejmowania decyzji o tym, w którym kierunku pójść, co robić, w czym się rozwijać, gdzie znaleźć swoje miejsce. Otwieramy progi naszego betańskiego domu w Kazimierzu dla dziewcząt, które rozeznają powołanie. Dla dziewcząt, które może czują się zaproszone na drogę życia zakonnego, ale się boją, wahają, mają wiele pytań,

DNI OTWARTEJ FURTY Read More »

error: Treści są chronione, przepraszamy :)