Patronowie Zgromadzenia

Patronowie

Naszą duchowość kształtuje obchodzenie i przeżywanie świąt patronalnych właściwych zgromadzeniu. 
Rodzina nasza poświęcona jest Chrystusowi Królowi Wszechświata, byśmy mogły pełniej szerzyć Jego Królestwo tam, gdzie przebywamy.
W szczególny sposób czcimy Najświętszą Maryję Pannę pod wezwaniem Łaski Bożej, św. Józefa, św. Rodzinę Betańską, św. Piotra, Aniołów Stróżów i św. Franciszka z Asyżu

Patronowie Zgromadzenia

Chrystus Król

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata siostry obchodzą w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

“Pamiętajmy o tym, że tylko wówczas będzie Chrystus Król panował w duszach naszych i w sercach bliźnich naszych, jeżeli miłość do tego dopomoże!” ks. Józef Małysiak SDS

Matka Łaski Bożej 

Wspomnienie Matki Łaski Bożej przeżywamy 7 maja.

“Módlcie się gorąco i serdecznie do Ukochanej Matki i bądźcie pewne, że Matka Łaski Bożej weźmie w Swoją opiekę, tak całą Betanię, jak też i każdą Betankę z osobna.”
ks. Józef Małysiak SDS

 

Patronowie Zgromadzenia
Patronowie Zgromadzenia

Rodzeństwo z Betanii

Marię, Martę i Łazarza jako rodzeństwo z Betanii Kościół wspomina 29 lipca.

Wiemy, że w Jezusowej Betanii obie święte Siostry były oddane Panu przez modlitwę i pracę. Więcej modliła się Maria, ale modliła się i Marta – więcej pracowała i krzątała się Marta, ale pracowała i Maria. Przez tę modlitwę i pracę tak spodobały się Panu Jezusowi, że ich dom obecnością i nawiedzaniem swoim zaszczycał.
ks. Józef Małysiak SDS

Niech Wam błogosławi Chrystus Król, niech Matka Łaski Bożej czuwa nad Wami, niech Was mają w Swej opiece Aniołowie i Patronowie święci.

Patronowie Zgromadzenia

św. Józef

Kościół katolicki obchodzi 19 marca uroczystość św. Józefa, oblubieńca Maryi.

“Więc pracujcie, drogie Siostrzyczki moje, nad duszami i sercami Waszymi. Zdobywajcie cnotę pokory i miłości, zdobywajcie cnoty w służbie Bożej konieczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Niech Wam w tym pomaga Patron nasz i Opiekun życia wewnętrznego  –  św. Józef !” 
ks. Józef Małysiak SDS

Patronowie Zgromadzenia
Patronowie Zgromadzenia

Aniołowie Stróżowie

Aniołów Stróżów wspominamy w Kościele 2 października.

“Wielu cnót uczy nas każdy Anioł Stróż, ale jest On szczególnym Opiekunem prostoty, szczerości i otwartości duszy Bogu poświęconej. Szczerość i otwartość, to cnoty koniecznie potrzebne w służbie Bożej i potrzebne każdej duszy Bogu poświęconej.”
ks. Józef Małysiak SDS

św. Piotr

29 czerwca przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

“Wiecie Siostrzyczki z św. Ewangelii, że św. Piotr trzy razy zapytany przez Pana Jezusa o miłość, trzy razy ją pokornie i z zapewnieniem wyznał. Sprawa to bowiem najważniejsza dla każdego człowieka, a osobliwie dla Bożej służebnicy: kochać Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił, kochać czynnie, kochać pracą i poświęceniem się, kochać cierpieniem i męczeństwem codziennego życia.”
ks. Józef Małysiak SDS

Patronowie Zgromadzenia
Patronowie Zgromadzenia

św. Franciszek

W dniu 4 października Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka z Asyżu.

“Św. Franciszek z Asyżu nauczył mnie pokory, umartwienia i zaparcia się siebie, abym mógł zupełnie oddać się Bogu memu!”
ks. Józef Małysiak SDS

error: Treści są chronione, przepraszamy :)