Indywidualne dni skupienia

„Powołanie to skarb dla osoby powołanej i całego Kościoła.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Indywidualny czas skupienia w zakonie

Wiele dziewcząt czuje powołanie do życia zakonnego, wiele się waha, co zrobić, „nie znam tego życia, a jak nie wytrwam, może to nie moja droga?”

Po wielu rozmowach z poszukującymi, wychodzimy naprzeciw Waszym obawom i pragnieniom.
Umożliwiamy rozeznającym dziewczętom kilkudniowy pobyt za klauzurą naszego domu nowicjackiego, aby włączyć się w życie najmłodszych sióstr i ,,poczuć Betanię na swojej skórze.”

Jeśli pragniesz przyjechać na indywidualne rozeznanienapisz do nas wiadomość.  

Cennym jest poszukiwanie Jezusa w swoim życiu, szukanie Go w ciszy swojego serca, odnajdywanie w Słowie i drugim człowieku, spotykanie na modlitwie. 

Jeżeli czujesz, że Pan Cię wzywa i chcesz trochę pooddychać atmosferą betańską, zapraszamy w nasze progi!

Przemodlisz...
Zobaczysz jak żyją...
Przemyślisz...
Porozmawiasz...

a Pan będzie działał!