Apostolstwo

“Niech więc umiłowanie pracy pełnej zaparcia i poświęcenia będzie waszą specjalnością , hasłem i duchem zakonnym, cechą charakterystyczną. Niech po pracy i pracowitości poznają wszyscy Siostrę Betankę i podziwiać ją będą.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Działalność apostolska wpisana jest w samą naturę życia konsekrowanego a tym samym także w cel powołania Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, określony przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka oraz Konstytucje Zgromadzenia:

„Naszym pierwszorzędnym i podstawowym celem jest naśladowanie Chrystusa w duchu św. Franciszka przez zachowywanie ślubowanych rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa; aby na tej drodze osiągnąć doskonałą miłość”

Apostolstwo Sióstr Betanek

Wyróżnia się przede wszystkim współpracą z Kościołem lokalnym w dziedzinie duszpasterstwa i pomocą kapłanom w pracach parafialnych. Zgodnie z wolą Założyciela żyjąc duchem Betanii, jesteśmy zaangażowane w katechizację dzieci i młodzieży, a także w prace parafialne, pełniąc posługę kucharek, organistek, kancelistek i zakrystianek. Pracujemy również   w instytucjach kościelnych, domach rekolekcyjnych i domach pielgrzyma.

Betańska Misja Wspierania Kapłanów

Szczególną formą apostolstwa sióstr jest BMWK, która skupia osoby świeckie modlące się codziennie za powierzonych im kapłanów. Modlitwa za kapłanów ogarniająca ich życie i posługę to spacyficzna forma naszego apostolstwa na kolanach.

Wychowanie dzieci i młodzieży

Odczytując znaki czasu i zgodnie z myślą Założyciela podejmujemy wychowanie dzieci i młodzieży, organizując dla nich dni skupienia, rekolekcje, wakacyjne wyjazdy, prowadząc formację w grupach parafialnych, takich jak Eucharystyczny Ruch Młodych, chóry dorosłych, schole dziecięce i młodzieżowe. 

Ewangeliczna gościnność Marty i Marii z Betanii 

Realizujemy ją poprzez udostępnianie naszych domów betańskich dla grup i osób indywidualnych. Nasze domy w Kazimierzu Dolnym oraz w Częstochowie są przygotowane na przyjmowanie grup o większej ilości osób. Jeśli szukasz Domu Rekolekcyjnego, aby przeżyć czas bliskości z Bogiem bądź wypocząć – skontaktuj się z nami. 

apostolstwo Sióstr
betanki
apostolstwo Sióstr
apostolstwo Sióstr
error: Treści są chronione, przepraszamy :)