Ogłoszenia

Ogłoszenia
Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 3 – 2022

Ogłoszenia
zal. 1

zal. 2

zal. 3

Ogłoszenie nr 4 – 2022

Zarządzanie Projektem

Projekt pt. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej w Kazimierzu Dolnym” – Budynek
Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Puławska 64, w ramach dofinansowania
w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – Program priorytetowy
nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie Ofertowe z dnia 10 marca 2022 r.

plik JPG- Zapytanie ofertowe

Plik JPG – Wzór umowy

plik JPG – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

plik JPG – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

error: Treści są chronione, przepraszamy :)