Słowo na Niedzielę

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Słowo na Niedzielę

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. […]

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Read More »

UROCZYSTSOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Słowo na Niedzielę

UROCZYSTSOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Ewangelia (Mk 16, 15-20) Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy

UROCZYSTSOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Read More »

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Słowo na Niedzielę

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ewangelia (J 15, 9-17) Przykazanie miłości Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Read More »

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Słowo na Niedzielę

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Słowa Ewangelii według Świętego Jana JEZU UFAM TOBIE Trzy słowa, które zmieniły i zmieniają świat. Jaką rolę odgrywają w moim życiu? Jak często je wypowiadam?  Jezus bardzo zapragnął, by człowiek żył Jego Miłosierdziem. Tak bardzo, że posłużył się s. Faustyną i podyktował jej Dzienniczek, prosił,

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Read More »

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ Słowo na Niedzielę

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Ewangelia (Mk 15, 1-39) Według Świętego Marka Jezus przed Piłatem Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?  Odpowiedział mu:  Tak, Ja nim jestem.  Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał:  Nic nie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ Read More »

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Słowo na Niedzielę

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 12, 20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według Świętego Jana Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Read More »

error: Treści są chronione, przepraszamy :)