Słowo na Niedzielę

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

(Łk 24, 35-48)Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych …

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Czytaj więcej »

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(J 20,19-31)Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i …

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Czytaj więcej »

NIEDZIELA PALMOWA

Rozważanie na Niedzielą Palmową:Na dzisiejszej Eucharystii wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej. Zaczyna się on od spisku na Jezusa, następnie Ostatnia Wieczerza, pojmanie, wyrok, wyszydzenie, droga na Golgotę, ukrzyżowanie i śmierć. Słuchając Ewangelii,wyobrażaj sobie, że jesteś blisko Jezusa. Towarzysz Mu… Bądź z Nim… Rozważaj to, co się dzieje…On tego potrzebuje, a Ty jeszcze bardziej… Powróć …

NIEDZIELA PALMOWA Czytaj więcej »

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(J 12,20-33)Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, …

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Czytaj więcej »

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(J 3,14-21)Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na …

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Czytaj więcej »

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(J 2,13-25)Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie …

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Czytaj więcej »

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(Mk 1,12-15)Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W dzisiejszej Ewangelii zadziwia fakt, że Jezus …

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Czytaj więcej »

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: …

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Czytaj więcej »