Dodaj-podtytul-1-1

UROCZYSTSOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

UROCZYSTSOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Tuż przed wstąpieniem do Nieba, Jezus POSYŁA swoich uczniów. Bo Misja się nie kończy, do nich należy kontynuowanie tego, co rozpoczął Jezus.

Jak pracują w Tobie te Słowa? Jak odbierasz to, że one są skierowane także konkretnie do Ciebie?

Dziś często słyszy się, że wielu ludzi odchodzi z Kościoła – podpisują dokument i odchodzą mniej lub bardziej spektakularnie. Są też tacy, którzy niby są w Kościele, ale tak naprawdę już dawno w nim nie są.

Jeśli Ty zostajesz w Kościele, to dlaczego? Jeśli zostajesz, potraktuj na poważnie Słowa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii – IDŹ i GŁOŚ – Jezus, zanim wstąpił do Nieba, posłał także i Ciebie.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)