Dodaj-podtytul-2

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ewangelia (J 15, 9-17)

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Dziś Jezus znów kieruje do nas zachętę, by trwać i dokłada konkret: mamy TRWAĆ W JEGO MIŁOŚCI.

Jasne i oczywiste, ale jak ten konkret przełożyć na codzienność?

Wydaje mi się, że te Słowa Jezusa zrealizujemy jedynie wybierając POSTAWĘ, w której moje myśli są bardziej przy Nim, niż przy mnie samym, a moje czyny są na Jego chwałę, a nie moją.

A co dla Ciebie oznacza „trwać w Jego Miłości”?

PS. Oczywiście taka postawa zakłada także rezygnację z lęku, a wybieranie Miłości. Co Ty na to?

VI Niedziela Wielkanocna

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)