IMG_20240505_103508

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE DLA DZIEWCZĄT

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE DLA DZIEWCZĄT

W długi weekend majowy odbyły się rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt w Gdańsku. Rozpoczęły się w czwartek 2 maja, a zakończyły w ubiegłą niedzielę. Tematem rekolekcji było pytanie: “Czy warto rezygnować?”.

Konferencje głosił nam o. Aleksander Koza OP, który w swoim Zgromadzeniu był wieloletnim mistrzem nowicjatu. Dziewczęta miały okazję pochylić się nad ich pierwszym powołaniem, bez którego nie ma żadnego innego, tj. nad powołaniem do życia. Nasze życie jest pierwszym gestem miłości Boga wobec nas. W trakcie rekolekcji poszukiwaliśmy własnej tożsamości, obdarowania, a także wiary. W końcu, jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał – daremne byłoby mówienie o powołaniu.

Usłyszeliśmy także, że Bóg, aby się z nami spotkać musiał powołać nas do istnienia. W narodzeniu kryje się tęsknota i miłość Boga do nas. W ciągu tych kilku dni, dziewczęta mogły zastanowić się, czy wybrały życie. Czy przyjęły siebie od Boga. Bo Boża Miłość najpierw powołała nas do istnienia. Więc naszym zadaniem jest najpierw odkrycie tego, kim jesteśmy dla Boga. On najpierw daje łaskę, a potem powołuje. Bóg nie ma gotowego planu na nasze życie, lecz to my sami piszemy scenariusz.

Najtrudniej jest nam jednak rzucić nasz sposób myślenia, tak łatwo można postawić się na miejscu Jezusa i realizować własne projekty na życie. Bóg wybiera raz, my nieustannie powinniśmy dokonywać wyboru Boga w naszym życiu.

Czas rekolekcji przeplatany był radosnym budowaniem wspólnoty, modlitwą, Sakramentami, wyjazdami nad morze i do Matemblewa oraz konferencjami. Bogu niech będą dzięki za każdą uczestniczkę tych rekolekcji.

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Pwt 30, 19-20.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)