Milosc-i-milosierdzie-Moje-nie-zna-granic-Dzienniczek-sw.-s.-Faustyny

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ewangelia (J 20, 19-31)

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

JEZU UFAM TOBIE

Trzy słowa, które zmieniły i zmieniają świat. Jaką rolę odgrywają w moim życiu? Jak często je wypowiadam? 

Jezus bardzo zapragnął, by człowiek żył Jego Miłosierdziem. Tak bardzo, że posłużył się s. Faustyną i podyktował jej Dzienniczek, prosił, a nawet żądał namalowania Swojego obrazu, ustanowienia Święta Miłosierdzia i czeka…

 Tak, On nadal czeka na Ciebie i na mnie, na grzesznika…

Dziś człowiek szuka miłości, żebrze o chwilę uwagi, o akceptację, a On czeka, by wypełnić stęsknione serce człowieka.

Jezu, proszę, wypełnij mnie po brzegi Miłością i Miłosierdziem!

JEZU UFAM TOBIE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)