doMarii2

ŚWIECI MARTA, MARIA I ŁAZARZ

ŚWIECI MARTA, MARIA I ŁAZARZ

Papież Franciszek 2 lutego 2021 ustanowił wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza. W dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów napisano, że «w domu w Betanii Pan Jezus doświadczył rodzinnej atmosfery i przyjaźni Marty, Marii i Łazarza, i dlatego Ewangelia wg św. Jana stwierdza, że On ich kochał». Następnie dodaje: «Marta hojnie udzieliła Mu gościny, Maria wsłuchiwała się posłusznie w Jego słowa, a Łazarz natychmiast wyszedł z grobu na polecenie Tego, który upokorzył śmierć».

Dzisiejsze wspomnienie, które daje nam Kościół jest Świętem Patronalnym w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej. Każde z rodzeństwa z Betanii uczy nas innych cnót i postaw w wierze – rozważając nad duchem przyjaźni, który panował w domu betańskim, pragniemy tym samym duchem ożywiać nasze domy i wspólnoty.

“Idąc za przykładem świętych Marty i Marii, starajcie się drogie Siostry o prawdziwą, solidną i pełną poświęcenia miłość bliźniego. Miłujcie wszystkich ludzi, módlcie się za Żydów i pogan, spieszcie z pomocą każdemu cierpiącemu, upadającemu i nieszczęśliwemu. Spełniajcie uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy ludzkiej. Ale najwięcej pamiętajcie o miłości prawdziwej, solidnej i pełnej poświęcenia się dla współsiostry Betanki. Betanka powinna Betankę jak najserdeczniej miłować.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak SDS

Poza sztuką budowania domu wypełnionego wonią miłości, rodzeństwo uczy nas świętego przeżywania codzienności. Marta i Maria uczą nas łączenia pracy z modlitwą. Jedno bez drugiego nie może istnieć. O tym też nauczał Ojciec Założyciel:

“Pracując wśród ludzi, dla ich zbawienia, biegajcie i latajcie, ale zawsze na skrzydłach modlitwy, abyście nie spadły w przepaść grzechu i utraty powołania. Przy pracach Waszych zawsze pamiętajcie o modlitwie i obecności Bożej, o waszym powołaniu i waszej godności, abyście w apostolstwie waszym łączyły czynności  i troskliwość Marty z modlitwą i pokutą Marii. Idźcie zawsze, idźcie codziennie z modlitwy do pracy, a z pracy do modlitwy. Uświęcajcie siebie i zbawiajcie nieśmiertelne dusze ludzkie. Przyjdzie czas, że i wam powie kiedyś Pan Jezus: „Tyś najlepszą cząstkę obrała, która od ciebie odjętą nie będzie”.”

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)