myśli ojca założyciela

PRZEMIANA WEWNĘTRZNA

PRZEMIANA WEWNĘTRZNA

Sługa Boży ks. Józef Małysiak nazywał sierpień miesiącem przemienienia przez wzgląd na Uroczystość Przemienienia Pańskiego.  Jezus zabrał z sobą trzech uczniów na górę Tabor – jak o tym pisze św. Mateusz w Ewangelii swojej – i tam cudownie się przemienił. Twarz Zbawiciela zajaśniała jak słońce, a szaty nabrały śnieżnej białości – z obłoku dał się słyszeć głos Boga Ojca – zaś po bokach Pana Jezusa zjawiły się dwie postacie: Mojżesza i Eliasza.

Ojciec podkreślał, że wszyscy jesteśmy wezwani przez Boga na górę Tabor, wszyscy jesteśmy wezwani do przemiany i te przemiany dokonuje w nas Bóg, jeśli Mu na to pozwolimy. Kościół daje nam tak liczne grono świętych, którzy mogą nas na tej drodze inspirować.

My też możemy kosztować nieba na tej ziemi, możemy rozkoszować się z Panem Jezusem, ale pod warunkiem przemiany wewnętrznej, przemiany dusz naszych. Trzeba się koniecznie przemienić ! Trzeba z człowieka grzesznego stać się cnotliwym, z leniwego pracowitym, z pysznego pokornym, ze zmysłowego i cielesnego umartwionym, z wygodnego pełnym zaparcia się i poświęcenia.(…)

Więc i my za przykładem świętych przemieniajmy się wewnętrznie, przerabiajmy się ze starego człowieka w nowego, do Jezusa Chrystusa upodobnionego. Nie oszczędzajmy się nigdy, ale walcząc z naturą naszą zepsutą, aż do zupełnego zwycięstwa, zdobywajmy solidne cnoty, zdobywajmy życie doskonałe i święte. Nie zniechęcajmy się nigdy naszymi słabościami i upadkami. Gdy nam się coś przydarzy, gdy się spostrzeżemy, jak bardzo nędzni jesteśmy, wówczas upokarzajmy  się bardzo i zawstydzajmy, a pełni wielkoduszności i ufności w pomoc Bożą, zaczynajmy zawsze na nowo. Z Psalmistą nieraz powtarzajmy: „Nunc cepi” – „Teraz zacząłem”. A choćbyśmy codziennie na nowo zaczynać musieli przemianę naszą wewnętrzną, choćbyśmy co godzina zrywać się musieli do życia doskonałego, to nie ustępujmy i nie ustajmy, aż świętość zdobędziemy, Podobno to jest znakiem zdobywania świętości, że dusza nigdy nie ustaje, ale mimo swej nędzy, ustawicznie na nowo zaczyna i przemienia się wewnętrznie w człowieka doskonałego i świętego.

Sługa Boży ks. Józef Małysiak
PRZEMIANA WEWNĘTRZNA

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)