BMWK

“Błogosławieni, którzy kapłanów szanują, kapłanów wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Betańska Misja Wspierania Kapłanów

powstała 4 lutego 1999 roku jako owoc adoracji Chrystusa EucharystycznegoProwadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie  betanek powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r. jako odpowiedź na potrzebę duchowego towarzyszenia kapłanom w ich posłudze.

Zadanie Misji:

  1. formacja ludzi świeckich do głębszego  poznania i ukochania kapłaństwa,
  2. roztoczenie jak najszerszego kręgu modlitewnego  nad duchowieństwem,
  3. wypraszanie świętości życia dla kapłanów,
  4. objęcie indywidualną modlitewną opieką każdego kapłana, aby ochraniać i wspierać jego posługę.
bmwk
Kliknij na obrazek, by przejść do strony BMWK 🙂

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, jej siłą jest adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w intencji kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu. Każdego dnia siostry betanki w swoich domach adorują Pana, składając intencje kapłanów u Jego stóp.

Kto może należeć do BMWK?

Każdy, kto pragnie wspierać kapłanów, wypraszać im świętość, otoczyć duchową troską ich powołanie i apostolstwo, może włączyć się w to dzieło modlitwy. Warunkiem jest wyrażenie zgody na codzienną, modlitwę, przez całe życie, w intencji duchowieństwa i powierzonego przez Misję jednego kapłana. 

 

bmwk

Na czym polega modlitwa za kapłana w BMWK?

Wszyscy członkowie Misji włączają się w to dzieło

Każda osoba włączona do Misji staje się „cieniem” kapłana, cicho i dyskretnie modlitwą ochrania jego posługę.

Każdy zgłaszający się do modlitwy za kapłana w BMWK otrzymuje 

  • legitymację członkowską z ww. modlitwami w intencji kapłana i całego duchowieństwa, 
  • modlitewnik BMWK,
  • a także obrazek pamiątkowy dla kapłana (jeśli modli się za wybranego przez siebie kapłana).

Kto zajmuje się BMWK?

Odpowiedzialną za działalność BMWK jest s. Gabriela wraz z s. Darią.
Centrala Misji mieści się w domu zakonnym w Lublinie.
Naszą działalność wspiera i błogosławi ks. abp. Stanisław Budzik.

W pierwsze czwartki miesiąca w domu formacyjnym w Kazimierzu Dolnym sprawowana jest Eucharystia w intencjach kapłanów i osób modlących się za nich.

Tutaj także zamawiane są Msze Święte w intencji kapłanów.

Grupy modlitewne BMWK

W wielu parafiach powstały  grupy modlitewne BMWK. Na ich czele stoi osoba odpowiedzialna i utrzymująca stały kontakt z Misją. Za zgodą księży proboszczów osoby te spotykają się na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca.
 

Niedziela Kapłańska

Spotkania z wiernymi nt. kapłaństwa i modlitwy za kapłanów

Na zaproszenie księży proboszczów przyjeżdżamy również do parafii na tzw. Niedziele Kapłańskie, aby przybliżać wiernym piękno kapłaństwa i zachęcać do modlitwy za naszych pasterzy.

W ramach Misji istnieje także smsowe pogotowie modlitwy dla kapłanów. Wyrazem troski o kapłanów jest  także Dom Modlitwy za kapłanów w Gdańsku.

bmwk
W 2018 roku otrzymałyśmy także błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej.

Warto wiedzieć

8 grudnia 2007 roku Kongregacja DS. Duchowieństwa wydała list w którym wzywa wiernych do duchowej adopcji kapłanów i adoracji eucharystycznej w ich intencji. Cieszymy się, że członkowie Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów już od 20 lat wpisują się w to obecne wołanie Kościoła, poprzez nieustanne omadlanie powierzonych sobie kapłanów – „duchowych synów”.

Niech zachętą do modlitwy za kapłanów będą słowa Założyciela Sióstr Rodziny Betańskiej, ks. Józefa Małysiaka: Błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej pracy”.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)