BMWK

„Błogosławieni, którzy kapłanów szanują, kapłanów wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Betańska Misja Wspierania Kapłanów

powstała 4 lutego 1999 roku jako owoc adoracji Chrystusa EucharystycznegoProwadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie  betanek powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r. jako odpowiedź na potrzebę duchowego towarzyszenia kapłanom w ich posłudze.

Zadanie Misji:

  1. formacja ludzi świeckich do głębszego  poznania i ukochania kapłaństwa,
  2. roztoczenie jak najszerszego kręgu modlitewnego  nad duchowieństwem,
  3. wypraszanie świętości życia dla kapłanów,
  4. objęcie indywidualną modlitewną opieką każdego kapłana, aby ochraniać i wspierać jego posługę.
Kliknij na obrazek, by przejść do strony BMWK 🙂

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, jej siłą jest adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w intencji kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu. Każdego dnia siostry betanki w swoich domach adorują Pana, składając intencje kapłanów u Jego stóp.

Na czym polega modlitwa za kapłana w BMWK?

Wszyscy członkowie Misji włączają się w to dzieło specjalną modlitwą do Ducha Świętego za powierzonego im kapłana i do Matki Bożej za całe duchowieństwo. Każda osoba włączona do Misji staje się „cieniem” kapłana, cicho i dyskretnie modlitwą ochrania jego posługę.

Każdy zgłaszający się do modlitwy za kapłana w BMWK otrzymuje legitymację członkowską z ww. modlitwami w intencji kapłana i całego duchowieństwa, modlitewnik BMWK, a także obrazek pamiątkowy dla kapłana (jeśli modli się za wybranego przez siebie kapłana).

Kto zajmuje się BMWK?

Odpowiedzialną za działalność BMWK jest s. Gabriela Jolanta Basista wraz z s. Darią Tyborską.
Centrala Misji mieści się w Domu Formacyjno – Rekolekcyjnym w Kazimierzu Dolnym w archidiecezji lubelskiej.
Naszą działalność wspiera i błogosławi ks. abp. Stanisław Budzik.

W ciszy domu nowicjackiego, przyjmowane są zgłoszenia do Misji, trwa codzienna adoracja w intencjach kapłanów, które są zapisywane w Księdze Modlitw.

W pierwsze czwartki miesiąca sprawowana jest Eucharystia o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie w intencjach kapłanów i osób modlących się za nich.

 

Grupy modlitewne BMWK

W wielu parafiach powstały  grupy modlitewne BMWK. Na ich czele stoi osoba odpowiedzialna i utrzymująca stały kontakt z Misją. Za zgodą księży proboszczów osoby te spotykają się na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca.
 

Niedziela Kapłańska

Spotkania z wiernymi nt. kapłaństwa i modlitwy za kapłanów

Na zaproszenie księży proboszczów przyjeżdżamy również do parafii na tzw. Niedziele Kapłańskie, aby przybliżać wiernym piękno kapłaństwa i zachęcać do modlitwy za naszych pasterzy.

W ramach Misji istnieje także smsowe pogotowie modlitwy dla kapłanów.

Wyrazem troski o kapłanów jest  także Dom Modlitwy za kapłanów w Gdańsku.

W 2018 roku otrzymałyśmy także błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej.

Warto wiedzieć

8 grudnia 2007 roku Kongregacja DS. Duchowieństwa wydała list w którym wzywa wiernych do duchowej adopcji kapłanów i adoracji eucharystycznej w ich intencji. Cieszymy się, że członkowie Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów już od 20 lat wpisują się w to obecne wołanie Kościoła, poprzez nieustanne omadlanie powierzonych sobie kapłanów – „duchowych synów”.

Niech zachętą do modlitwy za kapłanów będą słowa Założyciela Sióstr Rodziny Betańskiej, ks. Józefa Małysiaka: Błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej pracy”.