i-z-wielka-radoscia-wrocili-do-jerozolimy_optimized

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Ewangelia (Łk 24, 46-53)

Jezus został uniesiony do nieba

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus znów “znika” uczniom z oczu. Można by powiedzieć, że nic nowego… A jednak.. nowa jest reakcja uczniów – już nie strach, nie ucieczka do Wieczernika, ale RADOSNY powrót do Jerozolimy, by wszystkim opowiedzieć o Jezusie.
Zastanów się, jak reagujesz, gdy i Tobie Jezus znika z oczu? Obrażasz się na niego, popadasz w lęk, czy jednak żyjesz wiarą, że On powróci?

uroczystość wniebowstąpienia pańskiego

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)