myśli ojca założyciela

MIŁOŚĆ KU MARYI

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

MIŁOŚĆ KU MARYI

10 dzień miesiąca – więc dzielimy się kolejnymi rozważaniami naszego Ojca Założyciela. W maju uciekamy się do Maryi, biegniemy, aby prowadziła nas do Jezusa, dlatego w tym miesiącu przyjrzymy się co ks. Małysiak pisał i mówił o Maryi.

Nabożeństwo do Maryi wyjednać i zapewnić nam może nabycie doskonałości. Maryja bowiem chętnie czyni wszystko, aby tej łaski nam nie brakło, abyśmy bezustannie wzrastać mogli w doskonałości chrześcijańskiej, w świętości. A czyni to ze względu na swego najukochańszego Syna i ze względu na nas, gdyż kochając Jezusa, Maryja pragnie, aby jak najwięcej miał gorliwych, wiernych i miłujących Go dusz, aby tron Jego otaczał jak najliczniejszy zastęp miłośników i oblubienic. Kochając zaś nas, pragnie dla nas jak najszybszego postępu w doskonałości, w cnocie, abyśmy zasługiwali się Jej Synowi i należeli do rzędu wyróżnionych przez Niego dzieci

Sługa Boży ks. Józef Małysiak SDS
miłość ku maryi

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

14 maja dziecięca schola „Ave” z parafii Świętej Rodziny w Lublinie udała się do Bukowej

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35) Przykazanie nowe daję wam Słowa Ewangelii według Świętego Jana Po

W maju w parafii Księży Zmartwychwstańców od poniedziałku do piątku odbywają się Apele ku czci