23.05

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

(J 15, 26-27; 16, 12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów nie jest wydarzeniem, które my tylko wspominamy.
Duch Święty zstępuje dziś na nas, pytanie tylko na ile my otwieramy się na Jego obecność.
Którego z darów Ducha Świętego najbardziej potrzebujesz? Jakie owoce Jego działania już dostrzegasz w Twoim życiu?
Nie pozwól by ten dzisiejszy dzień przeszedł jak każdy inny…

Pragnij Ducha Świętego! Przyzywaj Go! I oczekuj Jego działania!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się