Jordan_

BEATYFIKACJA O. JORDANA

BEATYFIKACJA O. JORDANA

Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan, założyciel zgromadzeń zakonnych Salwatorianów i Salwatorianek, został beatyfikowany dnia 15 maja 2021 w Bazylice św. Jana na Lateranie. Beatyfikacji przewodniczył kard. Angelo De Donatis.

Dzień beatyfikacji jest ogromną radością dla rodziny salwatoriańskiej, długo wyczekiwaną. Dla sióstr betanek to także ważne wydarzenie, ponieważ nasz Ojciec Założyciel, ks. Józef Małysiak należał do Zgromadzenia Księży Salwatorianów. To właśnie osoba o. Jordana, jego charyzmat tak bardzo porwały serce ks. Józefa.

„Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno Ci spocząć!”

o. Jordan

Ojciec Małysiak dotknięty tymi słowami, ideą zdobywania serc dla Chrystusa w 1918 roku prosił o zwolnienie z diecezji, aby wstąpić do Salwatorianów.

Ojciec Święty przedstawił o. Jordana tymi słowami: „Był on niestrudzonym głosicielem Ewangelii, korzystającym ze wszystkich środków, do użycia których natchnęła go miłość Chrystusa. Niech jego gorliwość apostolska będzie przykładem i przewodnikiem dla tych w Kościele, którzy są powołani do niesienia słowa i miłości Jezusa do wszelkich środowisk”.

o. Jordan mówił, że „To, czego ludziom najbardziej brakuje, to poznać Boga”. To jest prawda, która towarzyszyć będzie nam zawsze. Oby postawa o. Jordana inspirowała nas do dawania ludziom właśnie tego Boga, którego tak pragną i szukają, często nieświadomie.

fot. https://www.facebook.com/ArchiwumSDS

Podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej obecne było małżeństwo z córką, która za wstawiennictwem o. Jordana doświadczyło cudu. W 2014 roku w Jundiai młoda para Gisele i Fernando, oczekująca swojego dziecka, otrzymała informację potwierdzoną przez kilku lekarzy i specjalistów, że ich nienarodzone jeszcze dziecko cierpi na nieuleczalną chorobę kości (dysplazja szkieletowa). Będąc członkami grupy świeckich salwatorianów, rodzice zaczęli modlić się za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Franciszka Jordana, zapraszając do modlitwy również innych członków Rodziny Salwatoriańskiej. 8 września 2014 roku, dokładnie w rocznicę śmierci Ojca Franciszka Jordana, dziecko urodziło się całkowicie zdrowe.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o