DSC_0354-min

DZIEŃ MATKI

DZIEŃ MATKI

Każdy dzień w roku jest okazją, aby okazywać miłość naszym mamom, jest jednak ten jeden szczególny dzień, podczas którego, możemy w obfitości zalewać je naszą miłością i wdzięcznością za dar życia, wychowania, za miłość i walkę o to, by nie stała nam się krzywda. Tego dnia na świecie wznosi się szturm modlitewny za nasze mamy – wychowawczynie w życiu, wierze i miłości.

„Cała MIŁOŚĆ naszych matek spływa z macierzyńskiej miłości, którą widzimy w Najświętszej Maryi Pannie”

kard. Stefan Wyszyński

26 maja to także dzień dostrzegania obecności Maryi w naszym życiu, Jej opieki i miłości. W naszym życiu zakonnym Maryja jest nieodłączną towarzyszką, przyjaciółką i mamą na drodze do jej Syna.

Z okazji tego pięknego święta, jakim jest Dzień Mamy siostry z najbliższych placówek przyjechały do Domu Generalnego w Kazimierzu, aby podziękować za trud i miłości wobec tej szczególnej służby dla Zgromadzenia i ucieszyć się darem obecności naszej Matki Generalnej – s. Ruth. Matka Ruth scala naszą rodzinę zakonną, troszczy się o jej rozwój, o przynależność do Chrystusa i o dobro każdej z sióstr. Misja jaką pełni w naszym Zgromadzeniu wymaga, abyśmy wspierały Matkę Generalną naszą modlitwą, aby z Boga była owa przeogromna moc, (2 Kor 4,7) potrzebna w tej formie apostolstwa.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na