IV Ndz Laetare

NIEDZIELA LAETARE

NIEDZIELA LAETARE

Ewangelia (J 3, 14-21)

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

“Laetare! Obudź się! Raduj się!” – słyszymy dziś na Mszy Świętej. Różowy kolor szat liturgicznych dodatkowo nam przypomina, że nie SMUTEK, ale RADOŚĆ to atrybut chrześcijaństwa.

Ktoś przytomnie zapyta: “Hej, ale czym tu się cieszyć? Otwórz oczy, tyle zła wokół…”

Odpowiedź mamy w Ewangelii: “Ciesz się, bo Bóg posłał Swojego Syna!”

Ile w Twoim życiu jest radości? A jak często popadasz w przygnębienie z powodu tego, co wokół? Jezus został posłany i do Ciebie, bo tego zapragnął Bóg. 

Zatem, do których obszarów swojego życia dziś Go zaprosisz?

Dużo głębokiej radości na dziś i w ogóle… 🙂

NIEDZIELA LAETARE

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)