Sam-bowiem-wiedzial

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

“Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku” J 2, 25

Te słowa o Jezusie mogą działać na człowieka  mobilizująco lub zniechęcająco.

MOBILIZUJĄCO, gdy Jezus jest dla po prostu Miłością, której bać się nie muszę, choć moje życie może być w opłakanym stanie

ZNIECHĘCAJĄCO, gdy wciąż noszę jakieś maski, udając kogoś, kim w rzeczywistości nie jestem, a tu nagle okazuje się, że KTOŚ mnie jednak przejrzał

Jak jest u Ciebie? 

Znam mnóstwo ludzi, którzy nie boją się spojrzenia Jezusa i choć narobili dużo zła w życiu, to ufają Mu jak dzieci… Bo wiedzą, że Jezus nigdy nie odtrąca ręki wyciągniętej do Niego po pomoc.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)