Uczyl-ich-bowiem-jak-ten-ktory-ma-wladze-1

V NIEDZIELA ZWYKŁA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mk 1, 29-39)

Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 Gdy Jezus uczynił cud w Kanie Galilejskiej, jeszcze nikt nie wiedział, kim On jest. Dopiero z czasem, gdy zaczął publicznie nauczać, spotykać się z ludźmi i zaradzać ich biedom, każdy chciał poznać Jezusa.

Pytanie jakie się dziś nasuwa brzmi: Dlaczego ja kroczę za Jezusem? Czym mnie zachwycił?

I pytanie drugie: Dlaczego tak usilnie szukam Jezusa, gdy gdzieś mi się zagubi? KIm On dla mnie jest?

Te pytania nie mają niczego podważać, ale raczej doprowadzić do pogłębienia relacji z Jezusem…

Błogosławionej niedzieli!:)

v niedziela zwykła

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)