Naucz-mnie-chodzic-Twoimi-sciezkami

III NIEDZIELA ZWYKŁA

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii znów słyszymy o powołaniu. Wybrańcy słyszą głos Mistrza i porzucają WSZYSTKO, bez wyjątku.

Co składa się na Twoje <wszystko>? 

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami – śpiewamy dziś w refrenie psalmu. Czasem nie jest wcale trudno porzucić swoje <wszystko> i ochoczo, z radością pójść z Jezusem. Dużo trudniej jest na tej drodze trwać…

Jezu, proszę o łaskę wierności w kroczeniu za Tobą!

Błogosławionej niedzieli!

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)