XXX Niedziela Zwykła

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mt 22, 34-40)

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Pamiętam, jak na katechezie w podstawówce uczono nas przykazania miłości – “Będziesz miłował Pana Boga swego…” – wszystkie dzieci potrafiły wyrecytować te słowa, ba nawet śpiewaliśmy piosenkę  (i to z odpowiednią choreografią!!)

Przez całe życie te słowa pojawiają się w różnych sytuacjach i zastanawiam się, czy dziś kocham Boga bardziej całym sobą niż w minionych latach?

Boże, czy czujesz się przeze mnie kochany? Czy masz swoje miejsce w moim sercu, w mojej duszy, w  moim umyśle?

No i jeszcze mój bliźni… Czy czujesz się przeze mnie kochany, Ty, człowieku, którego spotykam każdego dnia?

Dziś w sercu będę nosić pytanie o Miłość. Jaka Ona jest we mnie? Jak ja sam jej doświadczam? I czy potrafię kochać CAŁY, a nie połowicznie?

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)