jesli-kto-chce-isc-za-mna-niech-sie-zaprze-samego-siebie-niech-co-dnia-wezmie-swoj-krzyz-i-niech-mnie-nasladuje_optimized.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Łk 9, 18-24)

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

Ci wszyscy, którzy chcą pójść za Jezusem, w dzisiejszej Ewangelii dostają konkretne wskazówki, jak ma się to dokonać: ZAPRZEĆ SIĘ SIEBIE, WZIĄĆ SWÓJ KRZYŻ, NAŚLADOWAĆ JEZUSA.

Prosty przekaz.

A jednak czasem jest trudno…

Zastanów się, jak Ty podążasz za Jezusem? Czy wypełniasz w swoim życiu radę Mistrza?

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)