IMG_8281M

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Dzisiejsza Uroczystość (Boże Ciało) jest okazją, aby zatrzymać się nad wielką tajemnicą Bożej Obecności w kruszynie chleba, Przenajświętszej Krwi w kielichu wina. Wiele jest pieśni i utworów, które pochylają się i mówią o wielkości naszego Boga, który postanowił pozostać z nami w Najświętszym Sakramencie.

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Dla Jego boskiej chwały Życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, To Bóg, to Jezus mój.

“Jezus ukrytego”

«Przyjdźcie do Mnie wszyscyktórzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) – przebywanie z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, uczestniczenie w Eucharystii i przyjmowanie Jezusa do swojego serca, życia jest odpowiedzią na zaproszenie Boga, który chce z nami być jedno, żyć w komunii.

Jego obecność w Sakramentach jest niczym innym jak nieustannym czekaniem Boga na nas. Nieustanne wyciąganie rąk w naszą stronę, aby nas objąć i udzielić nam schronienia. Nieustannym proszeniem, abyśmy przyjęli pełnię Jego miłości.

Dziś czeka na nas, jak zawsze, aby schować nas w sobie, w Najświętszym Sercu. Czy odpowiemy na tę Miłość?

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)