w-oczach-boga-jestem_optimized...

III NIEDZIELA ZWYKŁA

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

“Duch Pański spoczywa na Mnie; namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę…” Słowa proroka Izajasza, które w synagodze czyta Jezus, wzbudzają w słuchających podziw, uznanie ale i pytanie: KIM JEST TEN NAUCZYCIEL?
Jezus wiedział KIM JEST. Znał sens Swojego życia na ziemi. Wiedział, w Czyim imieniu działa…
A Ty? Jak często uświadamiasz sobie, że Twoje życie nie jest przypadkiem? Czy wierzysz, że Jezus powołał Cię do życia, bo ma dla Ciebie specjalną misję?
Nie bój się tych pytań… W obecności Jezusa, poszukaj odpowiedzi…

III NIEDZIELA ZWYKŁA Słowo na Niedzielę

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)