255162476_595463328571384_2999121831782710829_n

LAURKI DZIECI DLA STRAŻY GRANICZNEJ I ŻOŁNIERZY

LAURKI DZIECI DLA STRAŻY GRANICZNEJ I ŻOŁNIERZY

Hasło “Murem za polskim mundurem” wiąże się z podziękowaniem dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji pełniących w ostatnich dniach służbę na granicy polsko-białoruskiej.

Kard. Stefan Wyszyński:
Jedna jest Polska — wspólna Matka! Jej ramiona — dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy znajdują w nim miejsce. Powiedzcie młodzieży, że ta Polska wyciąga do nich ramiona, przyzywa ich i pociąga, aby nigdy nie zapomnieli o Ojczyźnie, aby wszędzie, gdziekolwiek rzucą ich obowiązki i zadania życiowe, pamiętali, iż należą do wspólnej Ojczyzny.
Komańcza 1956

Dzieci z klas II ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie pod opieką s. Dominiki w ramach ww. akcji narysowały laurki dla Żołnierzy i Straży Granicznej, aby podziękować za obronę naszych granic. Laurki zostały wysłane do Placówki Straży Granicznej im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Kuźnicy.

LAURKI DZIECI DLA STRAŻY GRANICZNEJ I ŻOŁNIERZY Apostolstwo Sióstr

Na każdej lekcji religii dzieci też modliły się w intencji Żołnierzy, Policji i Straży Granicznej oraz dziękowały za wolną Ojczyznę w przeddzień Święta Niepodległości.

W tej trudnej sytuacji dziękujmy Bogu także za osoby które pomagają migrantom: mieszkańców przygranicznych miejscowości, kapłanów, Caritas Polska i wszystkich ludzi dobrej woli.

LAURKI DZIECI DLA STRAŻY GRANICZNEJ I ŻOŁNIERZY Apostolstwo Sióstr
Więcej informacji o działalności Caritas na stronie: https://caritas.pl/

Wszyscy jesteśmy obecnie wezwani do modlitwy za służby chroniące granic Polski, za dzieci i mieszkańców przygranicznych miejscowości – o ich bezpieczeństwo i pokój, za uchodźców, za wszelkie służby humanitarne, a także medyczne, które spieszą z pomocą. Przede wszystkim módlmy się za nasz Naród – o dar jedności.

Jutro obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości, dziękujmy Bogu za naszą wolną Ojczyznę i módlmy się o jej wierność wartościom chrześcijańskim.

Modlitwa za przyczyną św. Andrzeja Boboli w intencji Ojczyzny

“Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów oraz uszanowanie praw każdego człowieka. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują ją do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.”

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami.

LAURKI DZIECI DLA STRAŻY GRANICZNEJ I ŻOŁNIERZY Apostolstwo Sióstr

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)