IMG_3350-min

55. ROCZNICA ŚMIERCI OJCA ZAŁOŻYCIELA

55. ROCZNICA ŚMIERCI OJCA ZAŁOŻYCIELA

Dzisiaj mija 55 lat od śmierci naszego Ojca Założyciela – ks. Józefa Małysiaka. Pod koniec swego życia przebywał w domu zakonnym w Trzebnicy i tam skończył swoje ofiarne życie 10 listopada 1966 roku. Pochowany został w grobowcu Księży Salwatorianów na cmentarzu w Bagnie.

Opinią świętości Ojciec Założyciel cieszył się już za życia – był święty nie tylko w oczach Sióstr Betanek, ale także tych ludzi, z którymi na co dzień przebywał i obcował. 

Proces beatyfikacyjny Ojca rozpoczął się 6 października 1995 roku w Archidiecezji Lubelskiej.

55. ROCZNICA ŚMIERCI OJCA ZAŁOŻYCIELA Z życia Zgromadzenia

“Nie spocznę w pracy nad sobą, dopóki nie nauczę się cieszyć na widok każdego krzyża.”

Wspominając życie i osobę księdza Józefa Małysiaka można śmiało powiedzieć, że oddał swoje życie Chrystusowi i dla Chrystusa, aby poprzez głoszone misje i rekolekcje pozyskać dusze dla Boga. Jako szczególną formę zbliżania ludzi do Boga, ks. Małysiak upodobał sobie organizowanie i przeprowadzanie rekolekcji zamkniętych. Podjął się tej pracy jako odpowiedź na zachętę ze strony papieża Piusa XI, który wydał encyklikę Mens nostra – o znaczeniu i roli rekolekcji zamkniętych. Ojciec pragnął, aby w rekolekcjach zamkniętych mogli wziąć udział wszyscy ludzie, ze wszystkich stanów, bez względu na wykształcenie czy pochodzenie W 1928 roku założył pierwszy w Polsce dom rekolekcyjny dla wszystkich stanów. Rozpoczął też wydawanie pisma pt. „Dzwonek Rekolekcyjny” oraz przy użyciu różnorodnych środków propagował ideę rekolekcji zamkniętych. Ks. Józef Małysiak głosił kazania przez radio oraz prowadził kursy instruktorskie dla kapłanów zaangażowanych w prowadzenie misji i rekolekcji. 
Do końca życia oddany był pracy misyjno-rekolekcyjnej.

„Pragnę też dopiero z nieba Siostrom Betankom więcej pomagać.”

Wierzymy i ufamy, że obietnica ks. Józefa o wspieraniu Betanii z nieba jest prawdziwa – wierzymy, że Ojciec Założyciel wyprasza nam z nieba wiele łask, aby Zgromadzenie mogło nadal wiernie służyć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata i głosić Jego Królestwo oraz wspierać kapłanów.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
Sługi Bożego Księdza Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Kapłanie, który pragniesz, aby nie zginął żaden człowiek, ale zbawiasz wszystkich i posługujesz się swoimi kapłanami, racz wynieść na ołtarze ks. Józefa Małysiaka, wiernego Twojego Sługę, aby przykład jego życia i troski o zbawienie człowieka coraz bardziej jaśniał i pociągał na drogę doskonałości ewangelicznej.

Za wstawiennictwem Twojego sługi udziel mi łaski ……………………………
o którą Cię proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

55. ROCZNICA ŚMIERCI OJCA ZAŁOŻYCIELA Z życia Zgromadzenia

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)