DSC_1650

OBŁÓCZYNY S. ELŻBIETY

OBŁÓCZYNY S. ELŻBIETY

3 lipca to dzień, kiedy Kościół stawia przed nami postać św. Tomasza Apostoła przyzywając nas do głębokiej wiary, bo jak mówi Jezus: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Przypatrując się tej świętej postaci s. Elżbieta oczekiwała na przyjęcie stroju zakonnego.

W pierwszą sobotę miesiąca s. Elżbieta pod okiem czułej Matki – Maryi, przyjęła strój zakonny podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Andrzej – kapelan domu zakonnego w Kazimierzu Dolnym, przy ołtarzu towarzyszył mu ks. prałat Tadeusz, proboszcz rodzinnej parafii naszej siostry, który wygłosił nam homilię. W Eucharystii uczestniczyły: Matka Generalna, siostry betanki z różnych wspólnot oraz najbliższa rodzina s. Elżbiety.

Po roku formacji w kanonicznym nowicjacie siostra otrzymała swój pierwszy strój zakonny: habit, biały welon i medal z Niepokalaną. Tym samym rozpoczęła nowicjat apostolski – czas praktycznego wdrażania się w apostolstwo sióstr betanek. 

Otoczmy s. Elżbietę naszą modlitwą, by otwarta na działanie Ducha Świętego, na opiekę Maryi, przez ten ostatni rok przed ślubami zakonnymi jeszcze mocniej utwierdzała się w miłości do Chrystusa oraz Zgromadzenia, które obrała za swoją rodzinę.

Dziękujemy Bogu za dar powołanie naszej s. Elżbiety. 🙂

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Z wielką radością chcemy poinformować o zbliżających się rekolekcjach w Częstochowie, są one skierowane do

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

(Mk 10, 35-45)Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś

Nasze siostry w różny sposób angażują się w działalność apostolską przy parafiach, w których posługują