Błyskawiczna wiosenna wyprzedaż!

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

(Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Wspinaczka może zmęczyć… lecz czy nie jest tak, że gdy się już dojdzie na szczyt, to nie pamięta się o całym tym trudzie? Pozostaje jedynie radość z dotarcia na szczyt.
Apostołowie pewnie też zmęczyli się drogą, ale gdy usłyszeli słowa Jezusa, że ON ICH POSYŁA, by w imię Trójcy Świętej nieśli ludziom Jego Słowo, ogarnęła ich wielka radość…
Spotkaj się dziś z Jezusem na GÓRZE Twojego życia, tam gdzie trudno Ci się tak normalnie dostać, bo podejście jest strome… I posłuchaj co Jezus chce Ci powiedzieć…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się