czuw

I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU

W pierwszą niedzielę adwentu (29.11.2020) rozpocznie się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Mottem tego nowego roku duszpasterskiego są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Adwent = Czuwanie = Słuchanie 
Dajcię się w czasie adwentu poprowadzić słowu, które Bóg przygotował dla nas. Bóg przyszedł na świat przez SŁOWO w postaci Chrystusa. Bóg spotyka się z nami poporzez Sakramenty, ale także jest żywy w swoim słowie.
Trwajmy więc przy lampie Bożego Słowa, „która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. ponieważ ” 2 P 1,19Niech Matka Boża uczy nas rozważać i zachowywać Boże Słowo w naszych sercach, niech będzie naszą przewodniczką i towarzyszką w czasie adwentowej wędrówki.  

(Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”.

W dzisiejszej Ewangelii mocno wybrzmiewa hasło: CZUWAJCIE! Mamy czuwać, by nie przegapić przyjścia Chrystusa, jak owe panny nierozsądne. Niech jednak to czuwanie nie będzie smutne, pełne obaw i strachu. Czekamy na przyjście Jezusa jako Przyjaciela, a nie nieprzyjaciela. Zatem czekaj z radością na Tego, który również czeka na spotkanie z Tobą. A gdy już pokaże się na horyzoncie, biegnij aby Go spotkać…. 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się