chrystuskrol

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Niech żyje Chrystus Król!
Na zawsze w sercach naszych!

Radosny dziś dzień dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, ponieważ świętujemy Uroczystość Patronalną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która w tym roku wpisała się w Jubileusz 90-lecia istnienia naszej Rodziny Zakonnej. To jest ogromna radość mieć Króla tak ubogiego, pokornego i cichego, tak delikatnego a zarazem wszechmocnego, niezwyciężonego i miłosiernego. 

Życie Sióstr Betanek jest życiem u stóp takiego właśnie Króla, to służba w Jego Królestwie i to uczenie się Jego miłości obejmujących wszystkich bez wyjątku. To uczenie się Jego Serca zranionego dla nas, aby każdy w Nim znalazł swoje schronienie. On tak wielki w nas tak małych ma mieszkanie swe. Naszym pragnieniem jest, aby to On królował w naszych sercach, wspólnotach i w sercach kapłanów.

Nasze świętowanie rozpoczynamy w sobotę uroczystymi Nieszporami. W niedzielę, w kościołach parafialnych i naszych zakonnych kaplicach sprawowana jest Eucharystia w intencji Zgromadzenia, w czasie której siostry odnowiają śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Takie było pragnienie naszego o. Założyciela – świętować radośnie i dawać świadectwo wiary i przynależności do Chrystusa publicznie w kościołach odnawiając świętą profesję.

Czego pragnął jeszcze Ojciec Założyciel Sł. B. ks. Józef Małysiak?

(..) pragnąłbym zbliżyć dusze Wasze i serca Wasze do Chrystusa – Króla. Ale to zbliżenie może nastąpić tylko wtedy, kiedy będziecie pilnie zachowywać to, co w służbie Bożej jest najważniejsze, a więc ubóstwo, czystość i posłuszeństwo.
Bądźcie, moje Drogie Siostrzyczki, bardzo ubogie, nie miejcie nic, prócz tego,  co jest Wam koniecznie potrzebne, gdyż ubożuchnym jest Wasz Chrystus – Król.
Zachowajcie nieskalaną czystość, gdyż tylko przez nią będziecie mogły wypełniać ważne i wielkie, ale zarazem trudne Wasze powołanie.
Niech posłuszeństwo da Wam moc apostolską, gdyż ono właśnie cuda czyni.
Spodziewam się, że będziecie wierne Chrystusowi – Królowi przez ubóstwo, czystość i posłuszeństwo.”

(Mt 25,31–46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. Król im odpowie: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”. Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy odpowie im: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, warto zadać sobie pytanie: Jaka w ciągu minionych dwunastu miesięcy, była moja relacja z Bogiem? Co było najcenniejszym wydarzeniem, a kiedy było mi najtrudniej?Czy w tych różnych momentach dostrzegałem obecność Boga i Jego działanie?Opowiedz o tym wszystkim Jezusowi, który przychodzi TU I TERAZ jako Król Wszechświata.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)