548034_264402160340695_1921497327_n

FILMIK WDZIĘCZNOŚCI ZA BETANIĘ

FILMIK WDZIĘCZNOŚCI ZA BETANIĘ

Trwający rok 2020 jest szczególnym czasem dla naszego Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej – Bóg obdarza nas radością świętowania i dziękczynienia za 90 lat istnienia naszej Rodziny Zakonnej. 

Przeżywamy czas przygotowań do Uroczystości Patronalnej Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata poprzez modlitwę jaką jest nowenna do Chrystusa Króla, poprzez dziękczynienie Bogu za Jego zbawczą miłość oraz dziękczynienie i uwielbienie za dar Betanii.

Z tej okazji powstała 90-tka wdzięczności za naszą Rodzinę Zakonną i dzięki temu stworzyłyśmy filmik, w którym dzielimy się naszym uwielbieniem Boga za dar Zgromadzenia, którego zapragnął i które powołał do życia poprzez naszego o. Założyciela. 

Pragniemy podzielić się z Wami radością naszej konsekracji.
90 lat = 90 powodów wdzięczności Bogu za dar Zgromadzenia. 

Uwielbiamy Cię Boże i dziękujemy:

 1. za powołanie do  istnienia w Kościele naszego Zgromadzenia ,
 2. za  całą historię naszej Rodziny Zakonnej, w której pozwalasz nam doświadczać Twojego miłosierdzia,
 3. za to , że każdego dnia pozwalasz nam odkrywać jak cenny i ważny jest charyzmat modlitwy za kapłanów,
 4. za otwarcie o. Założyciela na Ducha Świętego, by założyć nasze Zgromadzenie,
 5. za wzór ewangelicznej Betanii, w której Pan Jezus przebywał,
 6. za to, że tu mam możliwość odpowiedzi na dar powołania,
 7. za  możliwość upodabniania się do Chrystusa poprzez rady ewangeliczne,
 8. za świadectwo życia o. Założyciela i Jego dążenie do tego, aby każdy Ciebie poznał i został zbawiony,
 9. za Matkę Generalną, która swą miłością, modlitwą i ofiarną pracą troszczy się o naszą rodzinę zakonną,
 10. za dar ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które czynią mnie wolną,
 11. za nasze dzieła apostolskie, a w sposób szczególny za Betańską Misję Wspierania Kapłanów,
 12. za Matkę Łaski Bożej, która nas wspiera i otacza płaszczem swej troskliwej opieki,
 13. za Świętego Franciszka i przykład Jego życia oraz za to, że należymy do rodziny franciszkańskiej,
 14. za to, że w Betanii czuję się naprawdę jak u siebie w domu,
 15. za posługę potrzebującym,
 16. za doświadczenie Twojej miłości we wspólnocie Sióstr, za komunię i bliskość,
 17. za Regułę Zgromadzenia przez którą uczymy się jak Cię słuchać i być posłusznymi Tobie,
 18. za  każdą siostrę Betankę, która odpowiedziała na wołanie Jezusa,
 19. za  siostry, z którymi pracowałam na placówkach,
 20. za każdą siostrę, która uczy mnie kochać bliźniego,
 21. za wspólnotę w której wzrastamy i w której Ty jesteś obecny,
 22. za wspólnoty, w których doświadczamy przebaczenia i rozwoju,
 23. za  wszystkie Siostry Betanki, które uprzedziły nas w drodze do wieczności,
 24. za  wsparcie i troskę sióstr o siebie nawzajem,
 25. za pracę Marty, by w ten sposób pomagać kapłanom oraz spotkanym ludziom i w nich służyć Tobie,
 26. za spowiedników oraz kierowników duchowych  jakich postawiłeś na naszej drodze życia,
 27. za nasz charyzmat, który wypełniamy modląc się za kapłanów i wspierając ich w służbie ludziom,
 28. za to, że wspólnota jest silnym oparciem,
 29. za to, że moje współsiostry ciągną mnie do świętości,
 30. za miłość Zgromadzenia do mnie i troskę o każdą siostrę,
 31. za to, że posyłasz co roku kandydatki do naszego Zgromadzenia,  dzięki czemu, może ono istnieć, rozwijać się i przynosić Tobie chwałę,
 32. za to, że wspólnie tworzymy rodzinę,
 33. za rodzinną atmosferę w naszych wspólnotach,
 34. za gościnność Betanii, otwarte drzwi dla każdego człowieka,
 35. za realizowanie wezwania do głoszenia Królestwa Bożego,
 36. za to, że Zgromadzenie jest miejscem rozwoju osobistej relacji z Jezusem,
 37. za konsekrację, ponieważ  dzięki mocy Twojej  łaski  jestem siostrą betanką,
 38. za to, że Ty Boże opiekujesz się nami i dajesz nam dowody Twojej obecności ,
 39. za  dary i charyzmaty, które otrzymała każda siostra Betanka,
 40. za aktywne zaangażowanie w życie kościoła,
 41. za dzielenie się Dobrą Nowiną,
 42. za niesamowite przygody i Twoje niezwykłe plany dla każdej z nas,
 43. za to, że jesteśmy wsparciem dla kapłanów,
 44. za to, że doświadczamy tutaj miłości, życzliwości i wdzięczności,
 45. za radość bycia Siostrą Betanką,
 46. za dar modlitwy poprzez który coraz bardziej pogłębiamy naszą relację z Oblubieńcem,
 47. za dar Słowa Bożego, które każdego dnia wskazuje kierunek naszego działania,
 48. za spotkanych ludzi na tej drodze życia,
 49. za codzienną Eucharystię, która pozwala nam dotykać nieba,
 50. za dar wszystkich, którzy przyczynili się do  wzrostu i rozwoju Betanii,
 51. za  kapłanów jacy stanęli na naszej drodze,
 52. za  Twoją miłość do każdej z nas,
 53. za ciągły rozwój duchowy Zgromadzenia,
 54. za to, że wzrastam duchowo z moimi siostrami,
 55. za troskę o nasze domy i całe Zgromadzenie,
 56. za wszystkich, którzy nieustannie wspierają Zgromadzenie,
 57. za każdy krzyż i cierpienie, które oczyszcza i zbliża do Boga,
 58. za to, że możemy Jezu trwać przed Twoim obliczem,
 59. za kontemplację Maryi i możliwość codziennej Adoracji ,
 60. za apostolstwo parafialne oraz uczestniczenie w życiu parafii,
 61. za każde odbyte rekolekcje,
 62. za to, że Betania jest domem zdobywania umiejętności i miejscem zdobywania wiedzy intelektualnej,
 63. za to, że mogę się dzielić tutaj moim dobrem,
 64. za modlitwę za siebie nawzajem,
 65. za  to, że Zgromadzenie uczy mnie kochać kapłaństwo,
 66. za modlitwę w intencjach potrzeb Kościoła i świata całego,
 67. za pamięć o zmarłych siostrach,
 68. za rodzące się siostrzane przyjaźnie oraz wszelkie dobre relacje,
 69. za każdą minutę dobrze wykorzystanego czasu, który pomaga nam się uświęcać,
 70. za każdy uśmiech i każde dobre słowo i dobry uczynek,
 71. za to, że poznajemy siebie w Twoich oczach,
 72. za to, że tutaj odkrywamy jak pięknie jest być sobą,
 73. za uczenie się pokory, która czyni więcej miejsca dla Ciebie w naszych sercach i w życiu,
 74. za radość służby Bogu i bliźnim,
 75. za wzajemne ubogacanie się i dzielenie sobą,
 76. za dzieci, które nauczamy o dobrym Bogu ,
 77. za ubogacanie się w wierze,
 78. za  to, że chcesz się mną jako osobą słabą  posługiwać, bo Ty jesteś dobry  i łaskawy dla mnie,
 79. za upadki i krzyże, bo przez nie z Twojego Serca płynie do nas wielka miłość,
 80. za trudne relacje dzięki którym wzrastam w wierze, zmagam się z moimi słabościami i doświadczam Twojego miłosierdzia,
 81. za formację naszych serc, za czas próby, gdy wzywasz nas do dawania świadectwa,
 82. za to, że Ty nam ufasz i pozwalasz doświadczać radości i trudu głoszenia  Ewangelii, tam gdzie jesteśmy,
 83. za dobroć i miłość Sióstr,
 84. za katechezę dzieci, młodzieży i dorosłych,
 85. za świadectwo życia każdej siostry,
 86. za to, że dzielimy się między sobą naszymi życiowymi doświadczeniami,
 87. za kaplicę pod wezwaniem Chrystusa Króla,
 88. za każdy dzień przeżyty w gronie Sióstr,
 89. za to, że warto dla Ciebie zostawić wszystko,
 90. za to, że mogę tutaj być i tworzyć to Zgromadzenie,
 91. za to, że wybrałeś to miejsce dla mnie.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)