anioly-1

ŚWIĘTO PATRONALNE ZGROMADZENIA – ANIOŁÓW STRÓŻÓW

ŚWIĘTO PATRONALNE ZGROMADZENIA – ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Dziś w kościele wspominamy Świętych Aniołów Stróżów, dla nas sióstr betanek to wyjątkowy dzień, ponieważ Aniołowie Stróżowie są obrani jaki patronowie naszego Zgromadzenia. Jest więc to szczególny czas odnowienia swojej relacji z Aniołem – jako kogoś bliskiego i czule troszczącego się o każdego z nas. Nie zapominajmy o naszych Stróżach dusz.

Modlitwa do Anioła Stróża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Stróżu mojej duszy,
Ty, który jaśniejesz na pięknym niebie jak delikatny, czysty płomień w pobliżu
tronu Wszechwiecznego,
Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię i rozświecasz mnie swoim blaskiem.
Piękny Aniele, Ty stałeś się moim bratem, moim przyjacielem, moim pocieszycielem.
Ty znasz moją wielką słabość, prowadź mnie więc za rękę.
Widzę Cię pełnego czułości, jak usuwasz kamienie z mojej drogi.
Nawołuj mnie zawsze do patrzenia tylko w niebo.
Wiem, że im bardziej jestem mała i pokorna, tym promienniejsze jest Twoje oblicze.
Ty poruszasz się szybciej aniżeli błyskawica, podążaj często do tych, którzy są mi drodzy!
Skrzydłem swoim osusz ich łzy, śpiewaj im, jak Jezus jest dobry, śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół. I całkiem po cichutku szepnij moje imię.
Pragnę w moim krótkim życiu ratować moich braci grzeszników.
O piękny Posłańcze Kraju ojczystego, daj mi swój święty płomień!
Nie ma niczego, co mogłoby być darem ofiarnym, tylko ubóstwo – zanieś je Bogu w Trójcy Jedynemu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się