IMG-20240507-WA0001

MATKA ŁASKI BOŻEJ

MATKA ŁASKI BOŻEJ

Maryja jest towarzyszką każdej osoby konsekrowanej bez wyjątku. To Ona właśnie uczy nas wiary, miłości i życia radami ewangelicznymi.. To Ona jest pomocą i nadzieją, kiedy w życiu przeżywamy chwile zwątpienia i ciemności, łapie za rękę i prowadzi do Jezusa.

W Kościele wspominamy dziś Matkę Łaski Bożej, którą jest szczególną patronką naszego Zgromadzenia.  “Bezpośrednim sprawcą łaski Bożej jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Maryja jednak, tak jak jest Matką Chrystusa-Zbawiciela, Sprawcy wszelkiej łaski, jest tym samym Matką Łaski Bożej. (…) Jest Ona Matką łaski, ponieważ nosiła w swym czystym łonie prawdziwego Boga i człowieka, a potem wydała dla nas samego Twórcę łaski. Jest Pośredniczką łaski, ponieważ była pomocnicą Chrystusa w uzyskaniu dla nas największej łaski – odkupienia i zbawienia, życia Bożego i chwały bez końca.”

Z tej okazji nasze wspólnoty jednoczą się we wspólnym świętowaniu i radowaniu z opieki i wstawiennictwa Maryi. Na parafiach, w których posługujemy, bądź w domowym kaplicach odprawione były Msze Święte w intencji Zgromadzenia.

Kilka słów od naszego Ojca Założyciela z okazji Święta Patronalnego:

Zbliża się – najdroższe moje Siostrzyczki – wielkie święto Matki Łaski Bożej.

Pewnie odmawiałyście nowennę, z prośbą o różne łaski tak bardzo nam potrzebne.

Jak dzieci około swojej dobrej Matki skupiają się w różne uroczystości rodzinne i ważne chwile życia, tak i wy Siotrunie skupiajcie się około niebiańskiej swojej Matki, około Matki Łaski Bożej.

Przecież macie mnóstwo spraw do załatwienia, przecież macie tak dużo próśb do Tej wszechmocnej u Boga Pani i Matki.

Wiecie, że Ona jest Matką Łaski Bożej nie tylko dla Siebie z powodu wielkiej świętości i nieprzeliczonego mnóstwa łask, jakimi jest napełniona i ozdobiona, ale jest także i Matką Łaski Bożej dla nas, gdyż Pan Jezus wszystkie łaski i dary Boże złożył w Jej serce i Ona, nie kto inny, wszystko rozdaje ludziom. Jeżeli Matka Łaski Bożej weźmie jaką sprawę w Swoje ręce, choćby ktoś prosił o nadzwyczajną łaskę, nawet o cud, to na pewno wszystko będzie załatwione. Wszakże wszechmocną jest u Boga i Jezus pozwala Jej w niebie rozkazywać.

Więc w święto Matki Łaski Bożej 9 czerwca, prosić będziemy naszą ukochaną Matkę o łaskę uświęcenia własnej duszy – prosić będziemy o pomoc w apostołowaniu wśród parafii – prosić o zdrowie, o zachowanie od chorób – przede wszystkim zaś o pokój dla całego świata. Prośmy też Tę naszą ukochaną Matkę o usunięcie trudności i pokus w życiu naszym, prośmy o przezwyciężenie natury zepsutej i o nabycie cnót nam potrzebnych. Błagajmy Ją, by w szczególną opiekę wzięła Betanię całą, każdą placówkę – by raczyła czuwać nad domem Macierzystym i nad Siostrami Starszymi.

Pamiętajmy, jak broniła nas Matka Łaski Bożej w czasie ciężkich i wielkich cierpień – zwłaszcza w Kielcach. Ona to broniła dzieci swoje, Ona nad nimi czuwała i zawsze czuwać będzie.

Kochajmy Siostrunie Matkę naszą i odmawiajmy modlitwę do Matki Łaski Bożej w każdą sobotę, w każde Jej święto, przez cały maj i październik. Niech na każdej placówce będzie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, którą czcimy zarazem jako Matkę Łaski Bożej.

Z listów Ojca Założyciela ks. Józefa Małysiaka do Sióstr Betanek
MATKA ŁASKI BOŻEJ
rpt

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)