IMG_3189-2

JUNIORAT LETNI

JUNIORAT LETNI

Letni czas zjazdu sióstr juniorystek odbył się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tematem przewodnim tego czasu było hasło “KOMUNIKACJA”. Duchowo i ojcowsko towarzyszył siostrom ks. Jerzy Morański – salwatorianin, nie zabrakło również s. Estery – mistrzyni sióstr juniorystek, która wspiera je w drodze do ślubów wieczystych.
W swoich konferencjach ks. Jerzy bardzo mocno podkreślał to, że nie ma dobrej komunikacji i relacji z drugim człowiekiem, jeśli nie ma fundamentu, którym jest relacja z Jezusem i słuchanie Go. Wszystkie swoje konferencje ksiądz opierał o Ewangelię według św. Jana i na podstawie opisanych tam wydarzeń przedstawiał nam co znaczy dobrze się komunikować i jak czynił to Jezus.

Podczas letniego spotkania w Kazimierzu siostry juniorystki cieszyły się swoją obecnością, dzieliły doświadczeniami wynoszonymi ze swoich posług. Uczestniczyły w spotkaniu z panią psycholog, z Matką Generalną, przygotowały wspólnotowego grilla, odwiedziły Sandomierz, a w nim Wyższe Seminarium Duchowne oraz pomogły siostrom w pracach ogrodowych. Umacniały przede wszystkim swoje więzi także poprzez modlitwę: odmawianą Liturgię Godzin, Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu.

Ważnym punktem rozpoczynającym czas tego zjazdu było przywitanie sióstr neoprofesek, które dołączyły do wspólnoty juniorackiej: s. Maksymiliany i s. Józefiny.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)