10-lat-pobytu-siostr-na-pllrzymorzu-3_optimized

WIELKI CZWARTEK I 93-LECIE ZGROMADZENIA

WIELKI CZWARTEK I 93-LECIE ZGROMADZENIA

Założenie Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej

Życie i misja naszego Zgromadzenia w Kościele od początku złączone są z Wielkim Czwartkiem i kapłaństwem.
W liście Współzałożycielki s. Ireny Parasiewicz do Założyciela ks. Józefa Małysiaka z dnia 18 kwietnia 1930 roku czytamy: 

O godz. 7.00 w Wielki Czwartek ks. Prymas kard. August Hlond zatwierdził pisemnie Towarzystwo Służby Betańskiej i dał jeszcze raz oficjalne błogosławieństwo.”  Było to 93 lata temu

“Jezus u stóp swoich pierwszych kapłanów (J 13,4.5)! Przypatrzcie się, drogie Siostrzyczki, uważnie tej rozrzewniającej scenie i rozważcie, co zrobił Jezus. Oto tak bardzo ukochał swoich uczniów, że zanim ich posilił żywym Chlebem, zanim ich zrobił swoimi kapłanami, upadł im do nóg i najniższą posługę im oddał. Tak, Jezus swoim pierwszym kapłanom nogi umywał i usługiwał. Musi to być rzeczą bardzo ważną kapłanom służyć, skoro sam Zbawiciel to robił. Śmiało można powiedzieć, że błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, kapłanów wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej i nader odpowiedzialnej pracy.” Sługa Boży ks. Józef Małysiak – Założyciel Zgromadzenia

WIELKI CZWARTEK I 93-LECIE ZGROMADZENIA Z życia Zgromadzenia
WIELKI CZWARTEK I 93-LECIE ZGROMADZENIA Z życia Zgromadzenia

MISJA MODLITWY ZA KAPŁANÓW

Ojciec Józef mocno wpisał nas w kapłański charyzmat zalecając szczególnie modlitwę i pomoc kapłanom w posłudze duszpasterskiej. Prosił siostry, aby były zawsze zapleczem modlitewnym dla kapłanów. Od 24 lat wyrazem tej troski jest prowadzona przez siostry, a działająca głównie wśród osób świeckich Betańska Misja Wspierania Kapłanów.

“Pomagajcie, drogie siostry, kapłanom, pomagajcie zastępcom Jezusa Chrystusa, pomagajcie sługom Bożym, jako najniższe służebnice Pańskie, a ucieszycie tym Serce Jezusa, a pomożecie wiele dusz zbawić, zaś w niebie otrzymacie za to wielką i specjalną nagrodę i zapłatę! Wszak poświęcenie się pracy parafialnej, wszak pomoc dla kapłanów, to praca bardzo miła Sercu Zbawiciela!” – Sługa Boży ks. Józef Małysiak – Założyciel Zgromadzenia

WIELKI CZWARTEK I 93-LECIE ZGROMADZENIA Z życia Zgromadzenia

Otaczając dzisiaj szczególną modlitwą naszych braci kapłanów, dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa i naszego zakonnego powołania. Prosimy Pana, byśmy otwarte na powiew Jego Ducha dostrzegały znaki czasu w Kościele i mogły służyć kapłaństwu Chrystusowemu według Bożej woli.

Wszystkim Kapłanom w tym dniu życzymy żywej wiary w moc Jezusa obecnego w  Eucharystii. Za papieżem Benedyktem XVI wołamy: “Wierzcie w moc waszego kapłaństwa! Na mocy przyjętego sakramentu otrzymaliście wszystko to, czym jesteście. Chrystus zapragnął posłużyć się waszymi ustami i rękami, waszą ofiarnością i talentem.
Niech Zmartwychwstały Pan będzie dla Was zawsze niewyczerpanym źródłem owocnej i żarliwej posługi w Kościele!

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)