myśli ojca założyciela

EUCHARYSTYCZNE SERCE JEZUSA

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

EUCHARYSTYCZNE SERCE JEZUSA

Czerwiec jest miesiącem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlatego dziś przytoczona myśl naszego Ojca Założyciela dotyczy Eucharystycznego Serca Jezusa, które czeka na nas, aby na miłość swą na nas wylewać.

A więc, gdy przy Komunii św. Jezus zamieszka w człowieku, a człowiek w Bogu, kiedy to złącza się dwa serca: Boskie i ludzkie – wówczas moc Boska, jaka tryska z Eucharystycznego Serca Pana Jezusa, daje sercu ludzkiemu wszystko, czego człowiek tylko potrzebuje. Ta moc Boska z Serca Jezusowego, ucisza pokusy, gasi namiętności, wypędza grzeszne nałogi, pociesza, przebacza, uzdrawia i zbawia. Dlatego to byłby raj na ziemi, i ludzie mieliby wszystko, gdyby – zamiast cześć oddawać szatanowi – poszli po tę moc Boską do eucharystycznego Serca Pana Jezusa.

Więc i my zaufajmy Eucharystycznemu Sercu Pana Jezusa, zaufajmy Jego pomocy. Jezus nas nie zawiedzie nigdy. Moc Boska spłynie na nas z Najświętszego Sakramentu, z Eucharystycznego Serca, i da nam, czego potrzebujemy, uszczęśliwi nas i zbawi. Amen.

Sługa Boży ks. Józef Małysiak SDS
eucharystyczne serce jezusa

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS
serce jezusa

Obchodzona dziś w Kościele Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada w piątek po oktawie

We wtorek, 21 czerwca schola dziecięca „Ave” z parafii Świętej Rodziny w Lublinie przeżyła ostatnie

WYCIECZKA DO ZOO

Dnia 18 czerwca dzieci ze wspólnoty „Iskierki Miłosierdzia”, działającej przy parafii NMP Matki Kościoła w