myśli ojca założyciela

PAMIĘĆ O BOŻEJ OBECNOŚCI

PAMIĘĆ O BOŻEJ OBECNOŚCI

“Pamięć na obecność Boga jest ciągłym rozmyślaniem, gdyż zmusza nas do bezustannego zwracania uwagi na siebie i na czyny nasze, jest i modlitwą, gdyż pamiętając o Bogu, tym samym oddajemy Mu cześć ustawiczną i prosimy Go o pomoc w każdej chwili życia. Bóg, jak wiemy, jest wszędzie obecny – w niebie, na ziemi i na każdym miejscu. Nie widząc Go oczyma, przestajemy się Nim zajmować, nawet myśleć o Nim, a całą uwagę naszą zwracamy na rzeczy ziemskie, przemijające, zmysłowe, na to co nas widzialnie i namacalnie otacza … I do tego stopnia zaciera się nasza pamięć na tę katechizmową prawdę, że nawet w czasie modlitwy, gdy trwamy na rozmowie z Bogiem, staramy się wyobrazić sobie jakieś niebo nieuchwytne, a w nim mieszkającego w chwale i majestacie Pana i Stwórcę naszego, a tymczasem ten Stwórca, ten Pan i Bóg nasz jest o wiele bliżej, jest tuż, wśród nas i koło nas.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Powinniśmy nieustannie nasze myśli kierować do Boga, którego imię brzmi “JESTEM, KTÓRY JESTEM” – ciągle obecny i żywy. Pamięć o Jego obecności pomaga nam porzucać to co ziemskie, aby uchwycić się nieba.
“W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” Dz 17, 28

PAMIĘĆ O BOŻEJ OBECNOŚCI Myśli ks. Józefa Małysiaka

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

Ewangelia (Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali Słowa Ewangelii

W dniach 04-10 lutego w naszym domu zakonnym w Lublinie odbył się zimowy zjazd sióstr

25lecie Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów to dobry moment, aby przypomnieć sobie o początkach i rozwoju

error: Treści są chronione, przepraszamy :)