img-20220106-wa0015_optimized

WIZYTA DUSZPASTERSKA W BETAŃSKICH DOMACH

WIZYTA DUSZPASTERSKA W BETAŃSKICH DOMACH

Wizyta duszpasterska w naszych betańskich domach odbywa się zazwyczaj w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Otwierając drzwi domów dla kapłanów otwieramy je przede wszystkim na samego Chrystusa, Emmanuela, Boga, który jest z nami.

„Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa.”

Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii i mają głęboko duchowy wymiar, kapłani proszą w modlitwie o błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców domu, po którym następuje obrzęd błogosławieństwa poszczególnych pomieszczeń oraz pokropienie wszystkich obecnych wodą święconą.

Wizyta ta jest ubogacona śpiewem kolęd, które kierują nasze myśli i serca do Dzieciątka Jezusa, do radości z obecności Boga, który zapragnął stać się naszym bratem.

Oczywiście na drzwiach umieszczany jest symbol C+M+B oznaczający „Christus Mansionem Benedicat” –„Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”. Natomiast św. Augustyn odczytuje w tych znakach chrześcijańską myśl: „Christus Multorum Benefactor”, czyli: „Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Jest to nawiązanie do wydarzeń zawartych w Starym Testamencie, gdzie oznaczano domy krwią baranka paschalnego, co miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia.

Warto odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu modlitwy oraz radości bożonarodzeniowej, a także życzliwej rozmowy z duszpasterzami. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się