img_4916_optimized

MODLITWA ZA DOBRODZIEJÓW

MODLITWA ZA DOBRODZIEJÓW

Każdego dnia nosimy w sercach pamięć o tych, którzy niezwykłą troską i życzliwością otaczają nasze Zgromadzenie, wspomagając nas przede wszystkim modlitwą, ale także pomocną dłonią i hojnością w sferze materialnej.

Każda pierwsza środa miesiąca to dzień, w którym w Kazimierzu Dolnym – w Domu Generalnym, jest sprawowana Msza Święta w intencji dobrodziejów i ofiarodawców.

Przed Bogiem składamy nasze dziękczynienie, za okazane nam wsparcie, które kieruje do nas poprzez ludzi, zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Przez wstawiennictwo św. Józefa prosimy, aby Bóg błogosławił tym, poprzez których Jego błogosławieństwo spływa na nas. Niech św. Józef ma Was w opiece.

W dalszym ciągu trwa remont naszego Domu św. Anny w Kazimierzu Dolnym, w którym formowały się i wzrastały siostry Betanki od roku 1948. Elewacja budynku, tj. zewnętrzna powierzchnia ścian została już odremontowana, upiększona. Następny etap pracy to remont domu w środku, który jest w stanie bardzo surowym.

Do Ciebie św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez
miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą
Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą
otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj
łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył
Krwią Swoją i swoim potężnym wstawiennictwem
dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy
Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj na wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany
Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz
Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś
uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które
groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła
Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy
za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli
żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną
szczęśliwość w niebie. Amen.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)