20211225_152909_optimized

TYLE WART JEST NASZ ROK

TYLE WART JEST NASZ ROK

Tyle wart jest nasz rok

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.”    

bł. kard. Stefan Wyszyński

Rok 2021 dobiega końca, tym samym zmierzamy się z podsumowaniami a także postanowieniami, aby kolejny rok uczynić lepszym, bardziej świętym czasem naszego życia.

Ile wart był nasz rok? Jak odpowiadaliśmy na miłość Chrystusa, na potrzeby Kościoła, wspólnoty, świata? Niech pomocą w odpowiedziach będzie dla nas myśl kardynała Wyszyńskiego, który tego roku wraz z Matką Elżbietą Różą Czacką został wyniesiony na ołtarze.

Nasza świętość, dobrze przeżyty czas, nasza radość, wartość przeżytych dni bierze się nie z tego, jak wielkich uczynków dokonaliśmy, lecz jak bardzo w swym życiu przylgnęliśmy do Chrystusa, aby to On mógł działać i kochać przez nas. Dlatego! Cokolwiek jest przed Tobą – usiądź, przytul się do Serca Jezusowego i po prostu odpocznij – bo Pan jest z Tobą.

„Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.” Ps 127, 1

Czego oczekuje dziś od Ciebie Jezus? Postanowień? Planów? Skruchy za popełnione błędy i grzechy?

On pragnie Siebie w Twoim życiu. Więc zaproś Go, aby Królował w Twoim sercu, rodzinie. Bo kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu.

Niech obecność Jezusa i Jego działanie w Twoim życiu będzie Twoim najpiękniejszym pragnieniem i postanowieniem… ponieważ

„to wszystko psu na budę
bez miłości”

Rok 2021 był kolejnym, pięknym rokiem dla Betanii, trudu, pracy i zaangażowania naszych sióstr w życie Kościoła, radości i entuzjazmu z wypełniania powierzonej misji, towarzyszenia kapłanom, poszukiwania coraz to nowszych dróg współpracy z Bożą łaską, za nami wiele uroczystości, poznawania i witania nowych dziewcząt gotowych pójść za Chrystusem, niesamowitych spotkań z młodzieżą, która pragnie świadomie budować Kościół i nieść innym Ewangelię, czas radowania się siostrami wzrastającymi w Zgromadzeniu, które wiernie kroczą za Oblubieńcem, czas odpowiadania na Boże zaproszenia… To także czas kryzysów i trudności, zmartwień i trosk, które poprzez swoją „drogę krzyżową” zbliżają do nieba, do bliskości z Bożym Barankiem. Czas obdarowania przez Boga, ale także przez życzliwych ludzi. Czas nieustannej gotowości w realizowaniu pragnienia, aby Jezus był na pierwszym miejscu… a przed nami widok z perspektywą na dobro i piękno, na miłość, ponieważ oddajemy się w czułe ręce Boga, aby mógł prowadzić nas przez kolejne dni życia, troszcząc się o Królestwo Boże.

Cokolwiek przed nami – Bogu mówimy TAK.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się