Bez tytułu

NIEPOKALANE POCZĘCIE MARYI

NIEPOKALANE POCZĘCIE MARYI

Kościół obchodzi dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawda o Niepokalanym Poczęciu jest dogmatem wiary, który został ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854r. Pisał on tak:

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Matka Boża potwierdza tę prawdę w objawieniach, chociażby w Lourdes, gdzie oświadcza Bernadecie : “Jestem Niepokalanym Poczęciem”.

A co oznacza jej Niepokalane Poczęcie? Papież Jan Paweł II mówił, że:

“Przywilej zachowania od grzechu pierworodnego oznacza, że została Ona jako pierwsza odkupiona przez swego Syna. Jej wzniosłe piękno, odbicie piękna Chrystusa, jest dla wszystkich wierzących rękojmią zwycięstwa łaski Bożej nad grzechem i śmiercią.”

“Będąc odkupiona jako pierwsza przez swego Syna, uczestnicząc w pełni w Jego świętości, Ona już jest tym, czym cały Kościół pragnie i ma nadzieję być. Jest eschatologiczną ikoną Kościoła.”

Każde nasze spojrzenie na Maryję winno budzić nas do rzeczy wznioślejszych i piękniejszych, budzić tęsknotę za czystością, zerwaniem z grzechem.

„Niepokalana – wołał o. Kolbe – to nasz ideał!”

Godzina Łaski

Dziś między godziną 12, a 13 wielu wiernych włączy się w modlitwę w “Godzinie Łaski”. Według objawień Pieriny Gilly Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle “wiele łask dla duszy i ciała”. Historię objawień Matki Bożej w Montichiari można zgłębić tutaj: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/321/Godzina-Laski-8-grudnia-godz

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)