IMG_2270-min

NIEDZIELA MISYJNA W ŚWIDNIKU

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

NIEDZIELA MISYJNA W ŚWIDNIKU

24 października w Kościele przeżywaliśmy Światowy Dzień Misyjny – tematem orędzia Papieża Franciszka na te czas są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i usłyszeli. Relacja Jezusa z Jego uczniami, Jego człowieczeństwo, które objawia się nam w tajemnicy wcielenia, w Jego Ewangelii i w Jego tajemnicy paschalnej ukazują nam, jak bardzo Bóg miłuje nasze człowieczeństwo i czyni swoimi nasze radości i cierpienia, nasze pragnienia i niepokoje (por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes, 22). Wszystko w Chrystusie przypomina nam, że świat, w którym żyjemy i jego potrzeba odkupienia nie są Mu obce, a także wzywa nas, byśmy poczuli, że jesteśmy aktywną częścią tej misji: „Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie” (Mt 22, 9). Nikt nie jest obcy, nikt nie może czuć się wyobcowany czy daleki od tej miłości współczucia.

Papież Franciszek

Z okazji tego piękno dnia w różnych kościołach siostry, osoby świeckie przygotowują różne przedstawienia. Iskierki Miłosierdzia, wspólnota dziecięca ze Świdnika, pod czujnym okiem i sercem s. Franciszki i ks. Jakuba przygotowała krótkie przedstawienie o tematyce misyjnej. Dzieci pragnęły przybliżyć problemy z jakimi borykają się milionowe rzesze ludzi, w tym dzieci mieszkające na różnych kontynentach, a zwłaszcza na kontynencie afrykańskim. Ponadto dzieci zbierały ofiary na rozbudowę placówki misyjnej na Madagaskarze.

Niedziela ta rozpoczęła tydzień misyjny, kiedy to cały Kościół w swoich modlitwach w sposób szczególny pamiętać ma o misjonarza, misjonarkach i wszystkich ludziach, do których Bóg posyła nas (jako misjonarzy) i ich potrzebach.

 

 

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

W naszym Zgromadzeniu juniorat jest tym okresem formacji, kiedy to siostra juniorystka przez sześć lat,

LEDNICA 2000

3 czerwca na Polach Lednickich zgromadziło się ponad 20.000 ludzi młodych wraz z kapłanami i

4 czerwca przy Sanktuarium Świętej Rodziny odbył się II Sanktuaryjny Festyn Rodzinny. Do Parku Jana

error: Treści są chronione, przepraszamy :)