IMG_4716-min

WSTĄPIENIE DO POSTULATU

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

WSTĄPIENIE DO POSTULATU

Wielką radością dla każdego Zgromadzenia jest czas, kiedy to młodzi w odpowiedzi na Boże wezwanie, porwani miłością Chrystusa, proszą o przyjęcie do danych wspólnot zakonnych. Nasz Ojciec Założyciel często podkreślał, jakim darem dla Kościoła są powołani.

„Powołanie jest wielka tajemnicą, a zarazem łaską darmo daną człowiekowi przez Chrystusa Pana.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Wstąpienie do postulatu, które miało miejsce 3 września w Kazimierzu Dolnym, było dniem prawdziwie radosnym, prawdziwie siostrzanym i także pełnym troski, aby dziewczęta wstępujące w progi naszego domu zakonnego, mogły realizować swoje powołanie i podążać za Chrystusem, we wsparciu wspólnoty.

Ania, Ewelina i Natalia po adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnie zmówionych Nieszporach zostały przyjęte do postulatu Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Tym momentem rozpoczęły swoją formację zakonną. Ks. Andrzej, skierował kilka słów do dziewcząt, dotyczących pozostawiania tego, co stare, a napełniania się tym, co nowe, co daje nam Chrystus we wspólnocie zakonnej, następnie ksiądz poświęcił krzyżyk franciszkański oraz książkę „O naśladowaniu Chrystusa”, które wręczyła postulantkom Matka Generalna.

Niech Duch Święty prowadzi nasze najmłodsze siostry ścieżkami, które przygotował dla nich dobry Bóg, zapatrzone w Maryję niech służą Bogu wiernie i codziennie składają przed Nim swoje „fiat”.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

14 maja dziecięca schola „Ave” z parafii Świętej Rodziny w Lublinie udała się do Bukowej

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35) Przykazanie nowe daję wam Słowa Ewangelii według Świętego Jana Po

W maju w parafii Księży Zmartwychwstańców od poniedziałku do piątku odbywają się Apele ku czci