IMG_4716-min

WSTĄPIENIE DO POSTULATU

WSTĄPIENIE DO POSTULATU

Wielką radością dla każdego Zgromadzenia jest czas, kiedy to młodzi w odpowiedzi na Boże wezwanie, porwani miłością Chrystusa, proszą o przyjęcie do danych wspólnot zakonnych. Nasz Ojciec Założyciel często podkreślał, jakim darem dla Kościoła są powołani.

„Powołanie jest wielka tajemnicą, a zarazem łaską darmo daną człowiekowi przez Chrystusa Pana.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Wstąpienie do postulatu, które miało miejsce 3 września w Kazimierzu Dolnym, było dniem prawdziwie radosnym, prawdziwie siostrzanym i także pełnym troski, aby dziewczęta wstępujące w progi naszego domu zakonnego, mogły realizować swoje powołanie i podążać za Chrystusem, we wsparciu wspólnoty.

Ania, Ewelina i Natalia po adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnie zmówionych Nieszporach zostały przyjęte do postulatu Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Tym momentem rozpoczęły swoją formację zakonną. Ks. Andrzej, skierował kilka słów do dziewcząt, dotyczących pozostawiania tego, co stare, a napełniania się tym, co nowe, co daje nam Chrystus we wspólnocie zakonnej, następnie ksiądz poświęcił krzyżyk franciszkański oraz książkę „O naśladowaniu Chrystusa”, które wręczyła postulantkom Matka Generalna.

Niech Duch Święty prowadzi nasze najmłodsze siostry ścieżkami, które przygotował dla nich dobry Bóg, zapatrzone w Maryję niech służą Bogu wiernie i codziennie składają przed Nim swoje „fiat”.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Przeżywamy dziś pierwszy czwartek miesiąca, który poświęcony jest modlitwie za kapłanów – zarówno modlitwie dziękczynnej

Dnia 23 listopada 2021 r. nasze postulantki wraz z ich mistrzynią s. Lidią w towarzystwie

Papież Franciszek życząc nam dobrego Adwentu powiedział takie słowa:  „Nasze życie staje się piękne i