WSTĄPIENIE DO POSTULATU

Wielką radością dla każdego Zgromadzenia jest czas, kiedy to młodzi w odpowiedzi na Boże wezwanie, porwani miłością Chrystusa, proszą o przyjęcie do danych wspólnot zakonnych. Nasz Ojciec Założyciel często podkreślał, jakim darem dla Kościoła są powołani. „Powołanie jest wielka tajemnicą, a zarazem łaską darmo daną człowiekowi przez Chrystusa Pana.” Sługa Boży ks. Józef Małysiak Wstąpienie …

WSTĄPIENIE DO POSTULATU Czytaj więcej »