PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK Apostolstwo Sióstr

PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK

W dniach 11-13 czerwca s. Franciszka wraz z Iskierkami Miłosierdzia oraz kandydatami na ministrantów wybrali się na długo wyczekiwaną pielgrzymkę do Łagiewnik i nie tylko. Oto relacja z tej pielgrzymki: “Podróż była długa i męcząca, ale przecież pielgrzymowanie wiąże się z trudem i ofiarą. Dzień sobotni rozpoczęliśmy od Eucharystii w kościele seminaryjnym oo. Zmartwychwstańców w …

PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK Read More »