serce jezusa

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Zawierzenie Sercu Jezusa

Dziś biskupi uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Z tej okazji Episkopat Polski wystosował list, w którym zawarte są słowa:

Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym Sędzią, ale kochającym Ojcem. Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu.

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada w piątek po oktawie Bożego Ciała, jest także Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów – ustanowionym przez Jana Pawła II.

Nieprzypadkowo Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów jest obchodzony corocznie w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zbieżność ta ma swoją bardzo głęboką wymowę. Tego dnia śpiewamy, aby Jezus uczynił „serca nasze według Serca swego”. W ten sposób wierni modlą się nie tylko za siebie, ale szczególnie za księży, aby Chrystus przemieniał serca kapłanów na podobne do swego serca – pełnego miłości, pokoju, cierpliwości i miłosierdzia

ks. Paweł Rytel-Andrianik
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Z życia Zgromadzenia

Ten dzień niesie ze sobą potrójny wymiar:

pierwszy wymiar miłosny Boga do człowieka, Serce Jezusa jest schronieniem dla każdego i ucieczką do Jego miłości, Bóg bowiem umiłował nas do końca, nie bez przyczyny wołamy w litanii “Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne”,

drugi wymiar modlitwy: prosimy, aby Jezus przemieniał serca kapłańskie na wzór Swojego Serca, które jest źródłem życia i świętości,

trzeci wymiar tego dnia to wynagradzanie Najświętszemu Sercu za tych kapłanów, którzy sprzeniewierzyli się przyjętym na siebie obowiązkom, nie dochowując wierności Bogu: “Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze.

Dziś Jezus woła do naszych serc, abyśmy przyjęli Jego miłości, abyśmy zawierzali się Sercu Zbawiciela, które dla nas zostało włócznią przebite, abyśmy z tego skarbca czerpali zdroje łask, które Bóg pragnie nam dać. Dziś to serce woła także o NASZĄ MIŁOŚĆ.

Nasz Ojciec Założyciel powiedział do sióstr:

“Pomagajcie drogie Siostrzyczki kapłanom, pomagajcie zastępcom Jezusa Chrystusa, pomagajcie sługom Bożym, (…) a ucieszycie tym Serca Jezusa, a pomożecie wiele dusz zbawić”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak SDS

Potrzeba świętych kapłanów

Kochamy Jezusa także poprzez modlitwę za kapłanów, niech dzisiaj i każdego dnia tej modlitwy nie zabraknie. Kapłani o tę modlitwę proszą i za nią dziękują:

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)